Назад

БТПП е против идеята на социалния министър за работещите пенсионери


 • БТПП е против задържането на работници в пенсионна възраст


   

  Българската търговско-промишлена палата се обяви против законово регламентиране на възможността работниците да продължат да работят след пенсионна възраст.
  Предложението на социалния министър е с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, е опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда, смятат от палатата. В условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието.
  БТПП има опит в задържането на хора в пенсионна възраст, с дълъг опит, знание и с готовност да работят. Но силовото налагане служителите в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар. Това е опит да се решава проблема на пенсионната система и дефицита на НОИ за сметка на работодателите.
  Палатата счита, че усилията трябва да са насочени към проекти за реинтегриране на пазара на труда на трайно безработните, да се положат специални усилия, за да се осигурят места за стажуване, повишаване качеството на образованието и квалификацията.
  С предложената промяна ще се ограничат възможностите именно на младите хора в това число и на дипломиралите се от различни висши учебни заведения.

  Линк

 • БТПП е против това работниците да продължат да работят законово след пенсиониране


   

  Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст за пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, е опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда, смятат в своя позиция от БТПП.
  Според тях в условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието.
  БТПП има опит в задържането на хора в пенсионна възраст, хора с дълъг опит, знание и с готовност да работят. Но силовото налагане хората в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар. Това е опит да се решава проблема на пенсионната система и дефицита на НОИ за сметка на работодателите. 
  БТПП счита, че усилията на държавата трябва да са насочени към проекти за реинтегриране на пазара на труда на трайно безработните, да се положат специални усилия, за да се осигурят места за стажуване и чиракуване, и повишаване качеството на образованието и квалификацията.
  При това сериозни средства се харчат за осигуряване на заетост на младите хора по различни проекти. С предложената промяна ще  се ограничат възможностите именно на младите хора в това число и на дипломиралите се от различни висши учебни заведения.

  Линк

 • БТПП е против силовото задържане на хора в пенсионна възраст на работа


   

  От БТПП обявиха, че са против законово регламентиране на възможността работниците да продължат да работят след пенсионна възраст
  Политиката на пазара на труда трябва да бъде насочена към реинтегриране на безработните и повишаване на техните умения
  Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда. В условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието.
  БТПП има опит в задържането на хора в пенсионна възраст, хора с дълъг опит, знание и с готовност да работят. Но силовото налагане хората в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар. Това е опит да се решава проблема на пенсионната система и дефицита на НОИ за сметка на работодателите.
  БТПП счита, че усилията трябва да са насочени към проекти за реинтегриране на пазара на труда на трайно безработните, да се положат специални усилия, за да се осигурят места за стажуване и чиракуване, повишаване качеството на образованието и квалификацията.
  При това сериозни средства се харчат за осигуряване на заетост на младите хора по различни проекти. С предложената промяна ще  се ограничат възможностите именно на младите хора в това число и на дипломиралите се от различни висши учебни заведения.

  Линк

 • Бизнесът е против работата след навършване на пенсионна възраст


   

  Преди дни министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов предложи законово да бъдат регламентирани стимули за хората, които искат да останат по-дълго на пазара на труда. Неговата идея е да се увеличи от 3 на 4 процента бонусът за всяка прослужена година при изпълнение на условията за пенсиониране и това да стане с промяна в Кодекса на труда от следващата година.
  Работодателите обаче са твърдо против това предложение и изтъкват мотивите си. Според Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара, това е пряка намеса на пазара на труда. Според него държавата трябва да прекрати намесата си защото подобни силови мерки няма да помогнат да се преодолее кризата. Колкото по-малко държавата се намесва на пазара на труда, толкова по-здравословно ще бъде за българската икономика, каза още Данев.
  Българската търговско-промишлана палата (БТПП) също е против законовото регламентиране на възможността работниците да продължат да работят след пенсионна възраст. Това става ясно от разпространената официална позиция на палатата.
  Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст за пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда. В условия на криза това би имало негативен ефект според БТПП.
  Според представителите на палатата силовото налагане хората в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар. Това е опит да се решава проблемът на пенсионната система и дефицита на НОИ за сметка на работодателите. От БТПП допълват, че с предложената промяна ще се ограничат възможностите на младите хора да намерят място на пазара на труда.

  Линк

 • БТПП: Забраната за уволняване на пенсионери ще разклати трудовия пазар


   
  Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда. В условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието, съобщават от палатата.
  БТПП има опит в задържането на хора в пенсионна възраст, хора с дълъг опит, знание и с готовност да работят. Но силовото налагане хората в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар. Това е опит да се решава проблема на пенсионната система и дефицита на НОИ за сметка на работодателите.
  БТПП счита, че усилията трябва да са насочени към проекти за реинтегриране на пазара на труда на трайно безработните, да се положат специални усилия, за да се осигурят места за стажуване и чиракуване, повишаване качеството на образованието и квалификацията.
  При това сериозни средства се харчат за осигуряване на заетост на младите хора по различни проекти. С предложената промяна ще се ограничат възможностите именно на младите хора в това число и на дипломиралите се от различни висши учебни заведения.

  Линк

 • БТПП е против работниците да продължат да работят след пенсионна възраст


   

  Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда. В условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието. БТПП има опит в задържането на хора в пенсионна възраст, хора с дълъг опит, знание и с готовност да работят. Но силовото налагане хората в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар. Това е опит да се решава проблема на пенсионната система и дефицита на НОИ за сметка на работодателите.
  БТПП счита, че усилията трябва да са насочени към проекти за реинтегриране на пазара на труда на трайно безработните, да се положат специални усилия, за да се осигурят места за стажуване и чиракуване, повишаване качеството на образованието и квалификацията.
  При това сериозни средства се харчат за осигуряване на заетост на младите хора по различни проекти. С предложената промяна ще се ограничат възможностите именно на младите хора в това число и на дипломиралите се от различни висши учебни заведения.

  Линк

 • Бизнесът е против мерките за късно пенсиониране  Българска търговско-промишлена палата (БТПП) се обяви твърдо против идеята на социалния министър Тотю Младенов, работодателите да не могат да уволняват работниците, които са навършили възраст за пенсиониране без тяхно желание. Самата идея беше лансирана от министър преди ден, по време на дискусия за трудовия пазар. Според направеното предложение, ако работодател реши да уволни хората, навършили години за пенсия, той ще бъде санкциониран.


  В официалното съобщение на БТПП се казва, че подобна мярка е опит да се ограничат работодателите и е държавна намеса на пазара на труда. "В условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието", обявиха от институцията.


  Основният довод на промишлената палата е, че силовото налагане хората в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя, ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар. "Това е опит да се решава проблема на пенсионната система и дефицита на НОИ, но за сметка на работодателите", се казва в съобщението.


  БТПП счита, че усилията трябва да са насочени към проекти за реинтегриране на пазара на труда на трайно безработните, да се положат специални усилия, за да се осигурят места за стажуване и чиракуване, повишаване качеството на образованието и квалификацията. При това сериозни средства се харчат за осигуряване на заетост на младите хора по различни проекти. С предложената промяна ще  се ограничат възможностите именно на младите хора в това число и на дипломиралите се от различни висши учебни заведения.  Линк

 • БТПП е против задържането на работещи пенсионери


  Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда.

  В условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието.

  БТПП има опит в задържането на хора в пенсионна възраст, хора с дълъг опит, знание и с готовност да работят. Но силовото налагане хората в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар, смятат от Палатата.

  Това е опит да се решава проблема на пенсионната система и дефицита на НОИ за сметка на работодателите.

  БТПП счита, че усилията трябва да са насочени към проекти за реинтегриране на пазара на труда на трайно безработните, да се положат специални усилия, за да се осигурят места за стажуване и чиракуване, повишаване качеството на образованието и квалификацията.

  При това сериозни средства се харчат за осигуряване на заетост на младите хора по различни проекти. С предложената промяна ще се ограничат възможностите именно на младите хора в това число и на дипломиралите се от различни висши учебни заведения.

  Линк

 • БТПП: Властта прехвърля на работодателите проблемите на пенсионната система


   

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е против законово регламентиране на възможността работниците да продължат да работят след пенсионна възраст, съобщават от пресслужбата на палатата.  
  Политиката на пазара на труда трябва да бъде насочена към реинтегриране на безработните и повишаване на техните умения, посочват още от БТПП. 
  Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст за пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и като държавна намеса на пазара на труда. В условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието, казват от палатата. 
  Силовото налагане хората в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар. Това е опит да се решава проблема на пенсионната система и дефицита на НОИ за сметка на работодателите, категорични са от БТПП.
  От БТПП смятат, че усилията трябва да са насочени към проекти за реинтегриране на пазара на труда на трайно безработните, да се положат специални усилия, за да се осигурят места за стажуване и чиракуване, повишаване качеството на образованието и квалификацията.
  При това сериозни средства се харчат за осигуряване на заетост на младите хора по различни проекти. С предложената промяна ще се ограничат възможностите именно на младите хора в това число и на дипломиралите се от различни висши учебни заведения, завършват от БТПП.

  Линк

 • БТПП против работниците да продължат да работят след пенсионна възраст


   

  Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда. В условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието.
  БТПП има опит в задържането на хора в пенсионна възраст, хора с дълъг опит, знание и с готовност да работят. Но силовото налагане хората в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар. Това е опит да се решава проблема на пенсионната система и дефицита на НОИ за сметка на работодателите.
  БТПП счита, че усилията трябва да са насочени към проекти за реинтегриране на пазара на труда на трайно безработните, да се положат специални усилия, за да се осигурят места за стажуване и чиракуване, повишаване качеството на образованието и квалификацията.
  При това сериозни средства се харчат за осигуряване на заетост на младите хора по различни проекти. С предложената промяна ще  се ограничат възможностите именно на младите хора в това число и на дипломиралите се от различни висши учебни заведения.

  Линк

 • БТПП е против предложение на социалния министър


   

  Българска търговско-промишлена палата (БТПП) е против законово регламентиране на възможността работниците да продължат да работят след пенсионна възраст. Политиката на пазара на труда трябва да бъде насочена към реинтегриране на безработните и повишаване на техните умения.
  Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст за пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и намеса на държавата на пазара на труда, съобщиха от пресцентъра на Палатата.
  В условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието. БТПП има опит в задържането на хора в пенсионна възраст, хора с дълъг опит, знание и с готовност да работят. Но силовото налагане хората в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя, ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар. Това е опит да се решават проблеми на пенсионната система и дефицита на НОИ за сметка на работодателите.
  БТПП счита, че усилията трябва да са насочени към проекти за реинтегриране на пазара на труда на трайно безработните, да се положат специални усилия, за да се осигурят места за стажуване и чиракуване, повишаване качеството на образованието и квалификацията.
  При това сериозни средства се харчат за осигуряване на заетост на младите хора по различни проекти. С предложената промяна ще се ограничат възможностите именно на младите хора, в това число и на дипломиралите се от различни висши учебни заведения.

  Линк

 • БТПП е против идеята на социалния министър за работещите пенсионери


   

  Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда.
  В условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието.
  БТПП има опит в задържането на хора в пенсионна възраст, хора с дълъг опит, знание и с готовност да работят. Но силовото налагане хората в пенсионна възраст да бъдат защитени от закона и да не могат да бъдат съкращавани или уволнявани от работодателя ще доведе до по-голяма нестабилност на трудовия пазар.
  Това е опит да се решава проблема на пенсионната система и дефицита на НОИ за сметка на работодателите.
  БТПП счита, че усилията трябва да са насочени към проекти за реинтегриране на пазара на труда на трайно безработните, да се положат специални усилия, за да се осигурят места за стажуване и чиракуване, повишаване качеството на образованието и квалификацията.
  При това сериозни средства се харчат за осигуряване на заетост на младите хора по различни проекти. С предложената промяна ще се ограничат възможностите именно на младите хора в това число и на дипломиралите се от различни висши учебни заведения.

  Линк

Назад