Назад

Меглена Кунева се срещна с бизнеса


 • Меглена Кунева се срещна с бизнеса


   
  Председателят на УС на БСК Сашо Дончев даде старт на три поредни срещи между национално представителни работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП) с кандидатпрезидентските двойки. Днес бе срещата с двойката Меглена Кунева - Любомир Христов, издигната от Инициативен комитет. 
  Меглена Кунева и Любомир Христов представиха основните акценти от своята политическа платформа, като поставиха акцент върху прозрачността на публичните финанси, вкл. формирането и управлението на държавния бюджет, прекратяване практиката за забавяне възстановяването на ДДС и другите плащания към бизнеса от страна на администрацията, подобряването на бизнес климата и конкурентоспособността на икономиката. Специално внимание бе обърнато върху прекъснатата връзка между бизнеса и образователната система, довела до парадокса да има висока безработица и, успоредно с това – да липсва качествена работна ръка.
  „Ако по един закон няма изготвена оценка на въздействието, ще налагам вето”, категорична бе Кунева и допълни: „Виждам Президентската институция като място, от което трябва да се упражнява широк мониторинг върху ефективността на останалите институции”.
  Кандидатът за вицепрезидент Любомир изрази тревога, че малкият ръст на БВП през 2010 г. не е довел до ръст на заетостта, а тъкмо обратното – до увеличаване на безработицата. Според него, основна причина за този ефект е стремежът да се контролира дефицитът не чрез намаляване на публичните разходи, а чрез финансова репресия. Той апелира за преструктуриране и намаляване на публичните разходи до 32-33%, повишаване на конкурентоспособността чрез конкретни мерки и стартиране на бюджетната процедура за 2013 г. още в началото на 2012 г., като се започне „от бял лист” – всеки разход трябва да е обоснован и да има ясни параметри за оценка на изпълнението му. „Вместо да ограничаваме разходите на администрацията, увеличаваме разходите на бизнеса, а това прави всички нас по-бедни”, категоричен бе кандидатът за вицепрезидент. „На запад фалират банки, у нас фалират техните клиенти”, заключи Любомир Христов.
  Председателят на АИКБ Васил Велев попита Меглена Кунева за ролята й в процеса на преговори за присъединяване на страната ни към ЕС и, по-конкретно – за кратките преходни периоди при норми, над средните за ЕС. „Не беше ли възможно това да не се случи?”, попита Васил Велев. 
  В отговор кандидатът за президент изрази позиция, че не при предприсъединителния процес, а именно сега България е в позиция, в която може да преговаря. „Сега сме наистина на масата на преговорите и трябва да ползваме всички възможности, за да отстояваме националните си интереси”, категорична бе Кунева. Тя изрази недоумение, че в предприсъединителния процес много повече се е говорело в публичното пространство за хода на преговорите, отколкото сега, когато България действително може да въздейства върху общоевропейските решения.
  „Потвърдихте някои от нашите констатации”, сподели председателят на БТПП Цветан Симеонов. Като пример той посочи изразеното преди това от Любомир Христов мнение, че контролните органи пресират изрядния бизнес, вместо да гонят този в сивия сектор. Друг пример е липсата на административна реформа и високите публични разходи. Симеонов постави въпрос за ролята на Президентската институция за външната политика на страната и, по-конкретно за защита на националните позиции на ниво ЕС.

  Линк

Назад