Назад

Университет подписа договор за сътрудничество с БТПП


 • Университет подписа договор за сътрудничество с БТПП


  Химикотехнологичният и металургичен университет и Българската търговско-промишлена палата подписаха споразумение за сътрудничество.

  Според него, Химикотехнологичният и металургичен университет ще съдейства на Палатата, като ще предоставя лабораториите си за изследвания на фирми, както и ще увеличава местата за прием в специалности, за които има недостиг на кадри на пазара на труда.

  БТПП от своя страна пък се заема да съдейства за обновяване учебния материал по предприемачество в икономическите и бизнес-специалностите като „Индустриален мениджмънт".

  ХТМУ е държавно висше училище, създадено през далечната 1953 година. В него функционират три акредитирани и сертифицирани лаборатории: Акредитирана изпитвателна лаборатория „Текстил и багрила", Изпитвателен комплекс „Екотест" към Централна научно изследователска лаборатория и Институт „Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури"( НБПМКК ) към ХТМУ.

  В университета се обучават ежегодно над 3000 студенти в трите квалификационни образователни степени бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма в областите: Химични технологии, Металургия, Биотехнологии, Материали и Материалознание, Автоматика и информатика, Управление, Екология.

   


  Линк

Назад