Назад

Цветан Симеонов: В почти всички страни може да бъде намерен потенциал за развитие на търговските и икономическите отношения


 • Цветан Симеонов: В почти всички страни може да бъде намерен потенциал за развитие на търговските и икономическите отношения


   
  София. За първите четири месеца на 2011 г. българските фирми са изнесли стоки за над 12,4 млрд. лв. при 8,2 млрд. лв. през същия период на 2010 г. Това каза за Агенция „Фокус” Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
  Основни търговски партньори на страната ни през първото тримесечие на 2011 г., които формират 46% от българския износ, са пет държави: Германия, Турция, Италия, Румъния и Гърция. Това са страни, с които България традиционно поддържа активни външнотърговски отношения от години наред. 
  Търговските и икономическите отношения биха могли да бъдат по-добри, защото в почти всички страни има и може да бъде намерен потенциал за развитие, но те практически зависят от много фактори. Първия свързваме с налагащата се активна работа, но сме още в началото на пътя, който трябва да извърви българската дипломация и търговските представители да бъдат активизирани. Втория фактор се отнася до българските фирми, които активно да търсят нови партньори. В това отношение БТПП може да им помогне много. И третият фактор е – фирмите да работят за своето постоянно обновяване и конкурентоспособност, каза Цветан Симеонов.
  Забелязва се силен ръст в износа през първите три месеца на 2011 г. - към Португалия (ръст 211%), Хърватска (ръст 155%), Украйна (ръст 120%), Белгия (ръст 116 %) и Дания (ръст 110 %) спрямо реализирания експорт през януари-март 2010 г. Фирмите, ангажирани в металургията, енергетиката, текстила и хранително-вкусовата промишленост са реализирали почти половината от общия износ през първото тримесечие. Основните стокови групи, които съставляват 46 % от българския износ през първото тримесечие на 2011 г. са: цветни метали; петролни продукти; дрехи и обувки; суровини за производство на храни; чугун, желязо и стомана. Най-голяма динамика през същия период има в износа от цветни метали (ръст 107%), суровини за производство на храни (ръст 90%); транспортни средства (ръст 84%), пластмаси и каучук (ръст 84%) и чугун, желязо и стомана (ръст 75%).
  За Българската търговско-промишлена палата форумите, които България организира в чужбина, са добре дошли за икономиката и се надяваме всеки похарчен лев да се върне умножен като резултат за българската икономика. Видима слабост е, че все още тези разходи на средства от бюджета трябва да стават с много ясен план как да се привлекат най-добрите експерти, включително от неправителствения сектор и да има изключително точна информация във всички организации, които имат отношение към проявите на фирмите зад граница, в това число и неправителствените организации да бъдат информирани достатъчно навреме, за да се подготвят добре, каза Цветан Симеонов.

  Линк

Назад