Назад

myPR - БТПП подписа национално рамково споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020


  • БТПП подписа национално рамково споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020    Линк

Назад