Назад

Подписване на меморандум за насърчаване на строителното предприемачество


 • Подписване на меморандум за насърчаване на строителното предприемачество

   На 20 април (сряда) от 12.30 ч. в сградата на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) ще се състои подписване на меморандум за насърчаване на строителното предприемачество. Документът ще бъде подписан от Управителните съвети на БТПП и  Българската предприемаческа камара в строителсвото (БПКСтр).
  Меморандумът е в продължение на усилията на БТПП икономическата категория строителен предприемач от месец януари 2011г да стане част от Националния класификатор на Република България.
  За издигане авторитета на професията „строителен предприемач", БТПП и БПКСтр ще издават на съвместните си членове - строителни предприемачи, удостоверения/сертификати на български и на чужди езици, за удостоверяване на актуалния им статут като търговци, извършващи предприемаческа дейност в съответствие с критериите, утвърдени от Управителния съвет на Българската предприемаческа камара в строителството и ще организират съвместни обучения, вкл.професионални, семинари, конференции, кръгли маси и др.подобни мероприятия за повишаване знанията, уменията и на членовете си по правни, икономически и социални теми.
  След подписването на меморандума господата Цветан Симеонов председател на УС на БТПП и Николин Гавраилов председател на УС на БПКСтр ще отговорят на въпроси на медиите.

  Линк

Назад