Назад

Само 44% от фирмите-членове на БТПП са склонни да дадат премии за Великден


 • Само 44% от фирмите-членове на БТПП са склонни да дадат премии за Великден


   
  Отдел Икономически анализи на БТПП извърши експресно проучване сред членовете на Палатата за възможностите и намеренията да бъдат стимулирани работниците във връзка с предстоящите Великденски празници. Ето и отговорите на анкетата:
  1. Икономическото състояние на Вашия бизнес в момента позволява ли Ви да
  стимулирате празнично своите служители ?
  НЕ - 55,9 %
  ДА - 44,1 %
  Коментар : Следва да се отбележи една категория анкетирани, които имат
  икономическата възможност, но няма да стимулират празнично служителите си.
  Конкретизират, че стимулите трябва да се дават за добри постижения в
  работата, а не по определен празник, (с изключение на Коледа).
  Отбелязва се и втора специфична група фирми, които са в икономически застой,
  но ще стимулират служителите си за великденските празници
  Анкетираните, които са отговорили с НЕ, са по- малко от броя на фирмите в
  застой или спад, взети заедно.
  2. За тези, които ще стимулират своите служители, начините са:
  - с пари - 74,1 %
  - в натура - 3,7 %
  - с ваучери - 7,4 %
  - друго - 14,8 %.
  Преобладават отговорите за стимулиране с пари, но  някои от анкетираните са
  обърнали внимание и на символичните начини да уважат своите служители.
  Независимо от състоянието на фирмата, и дали ще има възможност за празнично
  стимулиране, бизнесмените са отговорили по следния начин по отношение на
  служителите си, които биха стимулирали.
  3. Кого бихте стимулирали ?
  - всички  - 54,1 %
  - определени служители -  45,9 %.
  4. Прогнозата на фирмите за близък период е:
  (Във Вашия сектор как предвиждате развитието в близко бъдеще ?)
  - с ръст - 35,3 %
  - в застой - 39,2 %
  - в спад - 25,5 %.
  От тези резултати, имайки предвид икономическата ситуация с висока степен на
  временна неопределеност, фирмите в застой  и ръст общо са 74.5%, а в спад
  са 25,5%.
  Специфични отговори са дали някои фирми:
  Стимулираме за свършена работа, а не за празник. Единствено, по празник за Коледа раздаваме премии (извън премиите за свършена работа).
  Фирмата ни е с ръст, но няма да има великденски стимули - 2 фирми.
  Фирмата е с ръст, ще стимулираме всички, с пари - 4 фирми.
  Бизнесът ни е с ръст. Ще намерим стимули за определени служители - 3 фирми.
  Фирмата е в застой, но ще стимулираме всички с пари - 5 фирми.
  Нямаме възможност, но бихме стимулирали всички, а не определена група
  служители, дори символично - 2 фирми.

  Линк

Назад