Назад

БТПП разкритикува промените в Закона за здравно осигуряване


 • БТПП разкритикува промените в Закона за здравно осигуряване


  Българската търговско-промишелна палата (БТПП) излезе със становище по повод законопроекта за изменения в Закона за здравно осигуряване.
   
  Според БТПП не е спазен Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, който изисква законопроекти, регулиращи трудови и осигурителни отношения,да бъдат съгласувани предварително в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество чрез консултиране с национално представителните синдикални и работодателски организации.
   
  БТПП категорично възразява срещу така определеното със законопроекта съотношение на броя представители на държавата и на представителите на социалните партньори в органите на управление на НЗОК. По този начин се нарушава паритета на участие на държавата и на работодателските и синдикалните организации в решаването на стратегически въпроси, свързани с НЗОК. От друга страна, предвид съотношението между броя участници от държавата и предвидените кворуми и мнозинства при гласуване, представителите от държавната квота ще имат решаваща тежест при вземане на решения от органите на управление на Касата.
   
  За пореден път обръщаме внимание на неоправдано краткия срок за съгласуване, в който обективно е невъзможно да се извърши необходимия цялостен и задълбочен преглед, изискуем с оглед даване на становище по проект на закон, казват още от Палатата.
   
  На снимката: Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП

  Линк

Назад