Назад

Фокус - Социалните партньори декларираха готовност за възстановяване дейността на НСТС


  • Социалните партньори декларираха готовност за възстановяване дейността на НСТС


    София. По покана на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов се състоя работна среща с национално представителните работодателски организации, съобщиха от Българска търговско-промишлена палата. На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с възстановяването на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и предстоящите за обсъждане точки от дневния ред на социалното сътрудничество. Потвърдена беше готовността на социалните партньори за възстановяването му във възможно най-кратък срок.
     
    Констатира се подобрената организация на преговорите по минималните осигурителни прагове за 2014 г. и необходимостта от по-активно включване на браншовите организации.

    Линк

Назад