Назад

БТПП с шестима представители в Националния институт за помирение и арбитраж


 • БТПП с шестима представители в Националния институт за помирение и арбитраж

  Новите посредници и арбитри към НИПА са представени на интернет-страницата на Института в раздела "ПОСРЕДНИЦИ И АРБИТРИ". БТПП е представена от трима арбитри и трима посредници.
   
  За арбитри от Палатата са избрани Цветан Симеонов, Валентина Зартова и Лъчезар Искров, а за посредници - Антон Лалов, Здравка Георгиева и Росица Спасова.
   
  Националният институт за помирение и арбитраж е изграден на трипартитен принцип. Ръководни органи на института са надзорен съвет и директор. В надзорния съвет участват представители на държавата, на представителните организации на работодатели и синдикати.
   
  НИПА съдейства за доброволното уреждане на колективни трудови спорове между работодателя, от една страна, и работниците и служителите – от друга. Всяка от страните по колективен трудов спор може да потърси съдействието на института за уреждането му чрез посредничество или арбитраж. Взетото в процеса на арбитража решение е окончателно и задължително за страните.

Назад