Назад

Седма среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати


 • Седма среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати


   Българската търговско-промишлена палата бе домакин на Седмата среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати. Основна тема на срещата бе инвестиционният климат в България и предстоящи промени в Закона за насърчаване на инвестициите в България в подкрепа на производството и услугите с висока добавена стойност, повишаване на регионалната икономическа активност и генериране на заетост.
  Изложение по темата направи Борислав Стефанов, изп. директор на Българска агенция за инвестиции. Според Световния доклад за инвестициите на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) се предвижда възстановяване на предкризисните нива на преките чуждестранни инвестиции в световен мащаб през 2013-2014 година. Наблюдава се динамичен ръст на инвестициите в добивния сектор, докато в промишлеността и услугите е значително по-слаб. Друг интересен факт, който сподели Стефанов, е коренната промяна на профилите на инвеститорите и бенефициентите през последните 20 години. Тенденцията е развитите страни да инвестират в развиващите се. За съжаление обаче, най-бедните страни в света продължават да не получават преки чуждестранни инвестиции.

  В България през последните години се наблюдава изключителна промяна в структурата на преките чуждестранни инвестиции. Има силен спад в строителството, недвижимите имоти и финансовия сектор, докато във всички останали сфери инвестициите. Също така се наблюдава увеличаване на взетите вътрешнофирмени кредити спрямо същия период на предходни години.

  Председателят на БТПП представи резултатите от второто издание на класацията на задграничните ни търговски представителства и изводи за взаимодействието на СТИВ с българските фирми при проучване на външни пазари и при осъществяване на контакти с чуждестранни партньори.

  След официалната част по традиция срещата продължи с анонимна дегустация на вина за избор на "Вино на лято 2012 г.". Бяха тествани 9 вина от България и Австрия, сред които 4 бели, 3 червени и 2 вина розе. Дегустацията се водеше от г-жа Галина Нифору, основател и главен мениджър в консултантската фирма за вина "Oinorama". На базата на получените оценки победителите са:
  Бяло вино - Gruner Veltliner "Ried Sandgrube" 2011 – Австрия
  Червено вино - Орбелус "Гетика" 2010 – България, Лозов масив Мелник
  Розе - Рoзе Енира 2011 - България.

  Линк

Назад