Aнкета за удоволетвореност на клиентите от сайта на БТПП

1. Колко често посещавате сайта на БТПП ? (един отговор)
за първи път го посещавам
1 път седмично
1 път в месеца
всеки ден
епизодично

2. При влизане в сайта на БТПП, лесно ли намирате необходимата Ви информация? (един отговор)
Да
Не

Моля посочете коя информация намирате трудно?

3. Моля, посочете коя тематика Ви интересува в сайта на БТПП: (повече от 1 отговор)
Новините
Услугите на Търговския регистър на БТПП
Семинари, срещи, презентации, обучения
Специализирани изложения
Регистрираните фирми в Търговския регистър
Фирмите включени в Търговския каталог
Индустриалните зони
Ежедневните валутни курсове
Регионални структури на БТПП
Съвет на браншови организации при БТПП
Ежедневен бюлетин на БТПП "Инфобизнес"
Публикувани годишни отчети на фирми


4. Полезна ли е бизнес информацията предлагана на сайта на БТПП? (един отговор)
Да, изцяло
Задоволително
Незадоволително

Какви препоръки бихте направили?

5. Използвате ли информация от сайтовете на сродни на БТПП организации? (един отговор)
Да
Не

Ако отговорът Ви е Да, коя информация бихте искали да обогатим? (изберете отговори от въпрос 3)


Ако отговорът Ви е Да, сайта на коя организация бихте предпочели?

6. Каква друга информация бихте желали да намерите на сайта на БТПП?

Въведи код: