bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

Програма за дейността през 2017 г.

Уважаеми членове на Българската търговско-промишлена палата,

На 7 март 2017 г. Управителният съвет на БТПП прие
Програма за дейността на Палатата през 2017 г.
и възложи на Изпълнителния съвет
периодично да я актуализира през годината,
следвайки "Насоки за дейността", приети от Общото събрание на БТПП.

Оставаме открити за Вашите предложения.

Програма на БТПП през 2017 г. - ТУКWTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC