bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

Отчет за дейността на БТПП 2016 г.

ОТЧЕТ на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за ДЕЙНОСТТА на
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА през 2016 година

приет от Управителния съвет на БТПП на 7 март 2017 г.
       Отчет
       Приложения

 WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC