Назад

БТПП: Всяка четвърта фирма у нас затваря, ако токът остане скъп


 • БТПП: Всяка четвърта фирма у нас затваря, ако токът остане скъп


  41% от фирмите възнамеряват редуциране по отношение на цените на енергоносителите
  24% от компаниите ще преустановят активност за неопределен срок, в случай че цените на енергоносителите продължат да са високи.

  Това се показва в експресно анкетно изследване на Българска търговско-промишлена палата във връзка това по какъв начин се отрязват цените на електрическата енергия и природния газ. Анкетата е извършена в срока 4-6 януари, написа бТВ.

  41% от компаниите показват, че в случай че рецесията продължи прекомерно дълго ще се наложи да съкратят част от личния състав.

  Около 63%  от интервюираните сдружения показват, че не могат да усилят заплатите на служащите на фона на сериозната инфлация в цените и несигурния пазар на ел. енергия.

  Проучването сподели, че няма компании които да са готови да се оправят със лични сили заради високите цени на енергийните носители. Пренебрежимо невисок дял ( едвам 1%) от компаниите са осъществили напредък в тези условия, както и тези които гледат положително, заради това, че са насърчени да влагат във ВЕИ за лични потребности (3% от анкетираните).

  74 %  от далите отговор считат, че не могат да възнамеряват цените на предлаганите артикули и услуги от тях, заради динамичността в цените на електрическата енергия, която в края на 2021г. доближи пикови нива на пазара „ Ден напред “ до равнища от 824.55 лева./ MWh.

  В изследването една трета от компаниите(34%) показват, че поради това пропущат поръчки и извършват единствено към този момент поетите задължения, тъй като динамичността не разрешава обикновено обмисляне

  76% от бизнесмените, смятат че е належащо компенсацията да бъде съгласно предложенията на национално представителните работодателски организации, а точно без стеснен таван от 30% на компенсацията.

  По този метод мярката ще окаже сериозен резултат върху компаниите и небитовите консуматори и ще има стопиращ резултат върху динамичния растеж в цените на стоките и услугите и ще окаже сериозен положителен резултат върху икономическата среда. Едва 5% от бизнеса дефинира оферти механизъм за отплата за задоволителен.  


  Линк

Назад