Назад

БТПП подготвя Българо-испански бизнес форуми


 • Украински стоки могат да намерят пазар в ЕС през България


   Новият посланик на Украйна Н.Пр. Микола Балтажи се срещна с председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов. В срещата участва и първия секретар в посолството на Украйна в София Александр Гуриев.
  Посланикът получи информация за предлаганите от БТПП услуги за бизнеса. Цветан Симеонов представи данни за настоящото развитие на икономиката на страната и регистрираните в Палатата дружества с украински капитал, общо 265 на брой.
  Посланик Балтажи сподели, че Украйна е в процес на икономическа реформа и миналата година е отбелязала растеж около 4%. Страната му се стреми да привлече чуждестранни инвестиции. Има български фирми, които са инвестирали в Украйна, например в завод за преработка на кварцов пясък за производство на стъкло, в индустрията и т.н. По мнението на посланика примерите за такова инвестиционно сътрудничество трябва да са повече. Според него съществуват възможности в областите енергетика, земеделие, туризъм. Обсъжда се промяна на законодателството, която да позволи закупуването на земя в Украйна. Към момента тя може да се използва под аренда. 
  Украински стоки могат да намерят пазар в ЕС през България, а български стоки да бъдат представени в Украйна – един наистина голям пазар. Водят се преговори с ЕС за споразумение за асоцииране и споразумение за свободна търговия. Очакванията на Украйна са до края на 2011 г. те да бъдат финализирани. Тези преговори ще повлияят и на отношенията на Украйна с Митническия съюз между Русия, Беларус и Казакстан. 
  Г-н Симеонов каза, че БТПП гледа много насърчително към усилията на Украйна за асоцииране към ЕС и че се застъпва пред държавните институции в България да оказват подкрепа на тези усилия на Украйна.
  Бе повдигнат въпросът за либерализирането на визовия режим за украински туристи, желаещи да почиват в нашата страна. Освен това посланик Балтажи заяви, че предстоящото европейско футболно първенство през 2012 г. в Полша и Украйна e предпоставка повече туристи да посетят страната и това също крие потенциал за подобряване на климата за бизнес между двете страни.
  Бе подчертано изключителното доброто сътрудничество между БТПП, Украинската ТПП и първия съветник в посолството г-н Гуриев. Предвижда се посещение на украински фирми в София в края на годината, като БТПП се ангажира да организира бизнес форум и срещи с местни партньори.

  Линк

 • БТПП подготвя Българо-испански бизнес форуми


   Посланикът на Кралство Испания се срещна с председателя на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов и с председателя на Българо-испанския бизнес съвет към БТПП Димитър Пампулов. Г-н Симеонов запозна Н.Пр. Рафаел Мендивил Пейдро с дейността на Палатата и разясни отношенията на работодателската организация с партньорски структури в Испания. 
  Линк

 • 20 хиляди души са заети в рециклиращия бранш


   Над 2 млрд. лева стокооборот, от които за износ за 950 млн. лв, са реализирали през 2010 г. търговците на отпадъчни черни и цветни метали. Данните са от Българска асоциация по рециклиране (БАР). На територията на страната за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали притежават лицензии 1 131 фирми, сред които и всички металургични предприятия и леярни. Пряко заети в бранша са над 20 000 души. Инвестициите, в изграждането и лицензирането на съществуващите площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, са за над 1,136 млрд. лева.
  Българска асоциация по рециклиране е създадена през 1998 г. и е член на най-голямата в света организация по рециклиране - Bureau of International Recycling (BIR), Българска стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българска търговско - промишлена палата (БТПП). От 2002 г. Асоциацията има свой постоянен представител в Международния съвет по околна среда в Брюксел. В нея членуват 70 български и чуждестранни фирми и предприятия, които се занимават с рециклиране на отпадъци, вкл. отпадъци от черни и цветни метали.

  Линк

 • БТПП подготвя Българо-испански бизнес форуми


   Посланикът на Кралство Испания се срещна с председателя на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов и с председателя на Българо-испанския бизнес съвет към БТПП Димитър Пампулов. Г-н Симеонов запозна Н.Пр. Рафаел Мендивил Пейдро с дейността на Палатата и разясни отношенията на работодателската организация с партньорски структури в Испания.
  Линк

 • БТПП стана гарант за събираемостта на тротоарното право


   Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва днес в среща на Браншовата асоциация на ресторантьорите в София с кмета Йорданка Фандъкова и с председателя на Общинския съвет Андрей Иванов за определянето на нови приемливи тарифи за използване на тротоарните площи от заведенията и ресторантите в София.
  При срещата беше прието, че в условията на криза намирането на общия интерес между бизнеса и ръководството на Столична община може да има като резултат повишаване на събираемостта на таксите за използване на общински площи за нуждите на ресторантьорите.
   
  Според г-жа Фандъкова опитът за подобряването на събираемостта в резултат на сключване на споразумение с бранша на ресторантьорите за таксите за авторско право за ползването на музика, може да бъде пренесен и по отношение на таксите за тротоарните площи от заведенията в София.
  По разпореждане на столичния кмет беше сформирана  работна група  под ръководството зам.-кмет Ирина Савина, която в срок от 10 дни да предложи на ръководството на общината варианти за новите приемливи цени.
  В условията на намалени обороти търговците до момента отказват да вадят маси на тротоара.

  Линк

 • 20 хиляди души са заети в рециклиращия бранш


   Над 2 млрд. лева стокооборот, от които за износ за 950 млн. лв, са реализирали през 2010 г. търговците на отпадъчни черни и цветни метали. Данните са от Българска асоциация по рециклиране (БАР). На територията на страната за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали притежават лицензии 1 131 фирми, сред които и всички металургични предприятия и леярни. Пряко заети в бранша са над 20 000 души. Инвестициите, в изграждането и лицензирането на съществуващите площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, са за над 1,136 млрд. лева.
  Българска асоциация по рециклиране е създадена през 1998 г. и е член на най-голямата в света организация по рециклиране - Bureau of International Recycling (BIR), Българска стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българска търговско - промишлена палата (БТПП). От 2002 г. Асоциацията има свой постоянен представител в Международния съвет по околна среда в Брюксел. В нея членуват 70 български и чуждестранни фирми и предприятия, които се занимават с рециклиране на отпадъци, вкл. отпадъци от черни и цветни метали.

  Линк

 • БТПП стана гарант за събираемостта на тротоарното право


   Общият интерес между бизнеса и столичната община може да постигне приемливи цени за използване на общински площи за нуждите на ресторантьорите
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва днес в среща на Браншовата асоциация на ресторантьорите в София с кмета Йорданка Фандъкова и с председателя на Общинския съвет Андрей Иванов за определянето на нови приемливи тарифи за използване на тротоарните площи от заведенията и ресторантите в София. При срещата беше прието, че в условията на криза намирането на общия интерес между бизнеса и ръководството на Столична община може да има като резултат повишаване на събираемостта на таксите за използване на общински площи за нуждите на ресторантьорите.

  Линк

 • Украински стоки могат да намерят пазар в ЕС през България


   Украински стоки могат да намерят пазар в ЕС през България, а български стоки да бъдат представени в Украйна - един наистина голям пазар. Това стана ясно на среща  на новия посланик на Украйна Н.Пр. Микола Балтажи  с председателя на БТПП Цветан Симеонов. В срещата участва и първия секретар в посолството на Украйна в София Александр Гуриев, съобщиха от БТПП.
  Посланикът получи информация за предлаганите от БТПП услуги за бизнеса. Цветан Симеонов представи данни за настоящото развитие на икономиката на страната и регистрираните в Палатата дружества с украински капитал, общо 265 на брой.
  Посланик Балтажи сподели, че Украйна е в процес на икономическа реформа и миналата година е отбелязала растеж около 4%. Страната му се стреми да привлече чуждестранни инвестиции. Има български фирми, които са инвестирали в Украйна, например в завод за преработка на кварцов пясък за производство на стъкло, в индустрията и т.н. По мнението на посланика примерите за такова инвестиционно сътрудничество трябва да са повече. Според него съществуват възможности в областите енергетика, земеделие, туризъм. Обсъжда се промяна на законодателството, която да позволи закупуването на земя в Украйна. Към момента тя може да се използва под аренда.
  Украински стоки могат да намерят пазар в ЕС през България, а български стоки да бъдат представени в Украйна - един наистина голям пазар. Водят се преговори с ЕС за споразумение за асоцииране и споразумение за свободна търговия. Очакванията на Украйна са до края на 2011 г. те да бъдат финализирани. Тези преговори ще повлияят и на отношенията на Украйна с Митническия съюз между Русия, Беларус и Казакстан.
  Цветан Симеонов каза, че БТПП гледа много насърчително към усилията на Украйна за асоцииране към ЕС и че се застъпва пред държавните институции в България да оказват подкрепа на тези усилия на Украйна.
  Бе повдигнат въпросът за либерализирането на визовия режим за украински туристи, желаещи да почиват в нашата страна. Освен това посланик Балтажи заяви, че предстоящото европейско футболно първенство през 2012 г. в Полша и Украйна e предпоставка повече туристи да посетят страната и това също крие потенциал за подобряване на климата за бизнес между двете страни.
  Бе подчертано изключителното доброто сътрудничество между БТПП, Украинската ТПП и първия съветник в посолството г-н Гуриев. Предвижда се посещение на украински фирми в София в края на годината, като БТПП се ангажира да организира бизнес форум и срещи с местни партньори.

  Линк

 • БТПП подготвя Българо-испански бизнес форуми


   Петък, 03 юни 2011 г., 15:37  
  Посланикът на Кралство Испания се срещна с председателя на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов и с председателя на Българо-испанския бизнес съвет към БТПП Димитър Пампулов. 
  Г-н Симеонов запозна Н.Пр. Рафаел Мендивил Пейдро с дейността на Палатата и разясни отношенията на работодателската организация с партньорски структури в Испания.
  Отношенията на БТПП с палати от Иберийския полуостров се основават както на двустранни контакти, така и въз основа на връзките в рамките на Асоциацията на европейските търговски палати – Европалати. Търговско-промишлените палати в Испания преживяват промени, свързани със смяна на членството – от задължително към доброволно и след 1 година ще трябва да функционира без държавни средства, както до сега.
  Г-н Пампулов представи Българо-испанския бизнес съвет, създаден през 2003 г. с цел подпомагане на двустранните връзки, насърчаване на инвестициите на испански фирми в България и оказване на съдействие на български фирми, търсещи партньори в Испания.
  На срещата бяха обсъдени предстоящи съвместни събития, сред които няколко посещения на испански компании от Мадрид, Сарагоса и Билбао през втората половина на 2011 г. Събитията ще бъдат насочени към насърчаване на двустранното сътрудничество в областите инфраструктура, строителство, селско стопанство, търговия и др. По предложение на Българо-испанския бизнес съвет БТПП ще организира кръгла маса за перспективите на испанските инвестиции в нашата страна през септември – октомври тази година.
   

  Линк

Назад