Назад

БНР "Христо Ботев" Проектът Sagittarius – популяризиране на България чрез новите технологии – интервю с Мариана Танчева от БТПП


  • в рубрика за Цифровия дневен ред на ЕС и за навлизането на новите технологии във всекидневието ни - Проектът Sagittarius – популяризиране на България чрез новите технологии – интервю с Мариана Танчева от БТПП (28.05.2014 г.)    Линк

Назад