Назад

Предлагат „черни списъци” за неизрядни фирми


 • Оживена дискусия предизвика първото обществено обсъждане на промените в Закона за обществените поръчки


  07.01.2011

  Оживена дискусия предизвика първото обществено обсъждане на предварителната концепция за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), която се проведе днес в Министерския съвет по инициатива на министъра по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев. Представители на бизнеса и неправителствения сектор изразиха подкрепа за голяма част от промените, предложени от работна група под председателството на министър Дончев и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков.

  „Има посока, в която сме поели, тя е очертана от концепцията. Държим на нея и съм убеден, че е правилна. Отворени сме, на този ранен етап и на всички следващи етапи, да обърнем внимание на всяко добро, смислено, разумно, адекватно, съответстващо на европейското законодателство предложение.", каза министър Томислав Дончев при откриването на дискусията. Той потвърди желанието и стремежа си да работи заедно с бизнеса и неправителствения сектор при детайлното разработване на текстовете на закона и внасянето му в Народното събрание. Наред с това министърът по управление на средствата от ЕС подчерта, че „...не е възможно да се очаква промените в закона да бъдат най-малкото общо кратно от исканията на всички."

  Концепцията на работната група предлага подобряване структурата на нормативната уредба чрез намаляване броя на подзаконовите нормативни актове и обединяване на всички процедури за възлагане на обществени поръчки в един закон. Предвижда се и опростяване и облекчаване на правилата за възлагане на обществени поръчки, както и прецизиране на текстовете на част от правните норми, които в момента позволяват различно тълкуване и с това затрудняват процедурите и създават предпоставки за злоупотреби и забавяне.

  Работната група подготвя и промени, свързани с подобряване на реда за обжалване, създаване на възможност за осъществяване на системен контрол, разширяване на обхвата на нарушенията, които подлежат на санкциониране и др.  

  Йордан Кисьов, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, предложи концепцията да предвижда засилване на конкуренцията при провеждането на конкурси по закона, като се върне старото изискване при провеждане на конкурс да има поне три валидни оферти. От конфедерацията настояват и за засилен превантивен контрол на процедурите от Агенцията по обществени поръчки.

  Представителите на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и на Българска стопанска камара предложиха по-широко включване на външни организации в комисиите за оценка на проектни предложения, както и включването на повече данни за фирмите и параметрите на поръчката в Регистъра по обществени поръчки. От БТПП настояват в закона да се регламентира и поддържането на Черни списъци за неизрядните фирми. Диана Ковачева, изпълнителен директор на „Трансперънси Интернешънъл България", предложи включване на правила за привличането на независим наблюдател при обявяване на процедура по ЗОП. От Националния съюз на трудово-производителните кооперации поискаха промените в ЗОП да гарантират по-добри възможности за участие на организациите на хората с увреждания.  Изпълнителният директор на Национално сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова подкрепи предложените промени, като обърна специално внимание на необходимостта от прецизиране на някои текстове в закона, като например понятията „разделяне на поръчка" и „дискриминация", както и третирането на професионалните „жалвачи" на обществени поръчки.

  По предложение на министъра по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев, обществената дискусия по концепцията за промени в ЗОП ще продължи върху допълнената с направените по време на обсъждането предложения концепция.


  Линк

 • Предлагат „черни списъци” за неизрядни фирми


  07/01/2011 | TechNews.bg
  Правителството обсъди с бизнеса подготвяните промени в Закона за обществени поръчки
  В закона за обществените поръчки да се регламентира поддържането на „черни списъци” за неизрядните фирми. Това предложиха вчера от Българската търговско-промишлена палата на среща с министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, на която се обсъдиха подготвяните промени в ЗОП.

  Представителите на БТПП и на Българска стопанска камара предложиха по-широко участие на външни организации в комисиите за оценка на проектни предложения, както и включване на повече данни за фирмите и параметрите на поръчката в Регистъра по обществени поръчки.

  Йордан Кисьов, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, предложи концепцията да предвижда засилване на конкуренцията при провеждане на конкурси по закона, като се върне старото изискване за провеждане на конкурс да има поне три валидни оферти. От конфедерацията настояват и за засилен превантивен контрол на процедурите от Агенцията по обществени поръчки.

  Диана Ковачева, изпълнителен директор на „Трансперънси Интернешънъл България”, пък предложи включване на правила за привличане на независим наблюдател при обявяване на процедура по ЗОП.

  От Националния съюз на трудово-производителните кооперации поискаха промените в ЗОП да гарантират по-добри възможности за участие на организациите на хората с увреждания.

  Изпълнителният директор на Национално сдружение на общините Гинка Чавдарова обърна специално внимание на необходимостта от прецизиране на някои текстове в закона, като например понятията „разделяне на поръчка” и „дискриминация”, както и третирането на професионалните „жалвачи” на обществени поръчки.

  Като цяло, бизнесът и неправителственият сектор изразиха подкрепа за голяма част от промените, предложени от работна група под председателството на министър Дончев и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, съобщи правителственият пресцентър.

  „Има посока, в която сме поели, тя е очертана от концепцията. Държим на нея и съм убеден, че е правилна”, каза министър Дончев при откриването на дебата.

  Той посочи, че правителството е готово да обърне внимание на всяко добро, разумно, съответстващо на европейското законодателство предложение, независимо на кой етап при подготовката на закона бъде направено. Наред с това министърът по управление на средствата от ЕС подчерта, че не е възможно да се очаква промените в закона „да бъдат най-малко общо кратно от исканията на всички”.

  Концепцията на работната група предлага подобряване структурата на законодателството чрез намаляване броя на подзаконовите нормативни актове и обединяване на всички процедури за възлагане на обществени поръчки в един закон.

  Предвижда се и опростяване и облекчаване на правилата за възлагане на обществени поръчки, както и прецизиране на текстовете на част от правните норми, които позволяват различно тълкуване и с това затрудняват процедурите и създават предпоставки за злоупотреби и забавяне.

  Работната група подготвя и промени, свързани с подобряване реда за обжалване, създаване на възможност за осъществяване на системен контрол, разширяване на обхвата на нарушенията, които подлежат на санкциониране и др.


  Линк

Назад