Назад

БТПП винаги подкрепя социалното равновесие и една предсказуема бизнес среда


 • БТПП винаги подкрепя социалното равновесие и една предсказуема бизнес среда


   
  Днес на пресконференция Асоциацията на операторите на ваучери за храна обясниха, че квотата за ваучери за храна се е оказала недостатъчна, а фирмите, които ги издават, настояват да бъдат отпуснати още 68.4 млн. лв. за купони до края на годината.

  Ваучерите са освободени от данъци и осигуровки и затова са предпочитан бонус към заплата, който работодателите използват. Въпреки че таванът е увеличен спрямо миналата година - от 172 на 180 млн. лв., операторите на ваучери искат ново увеличаване на квотата с аргумента, че в противен случай 345 хил. служители в частния и публичния сектор ще останат без ваучери за храна.

  Ако фирмите компенсират това намаление на доходите на служителите си, те ще понесат загуби от 19.5 млн. лв., показва проучване, цитирано от 15-те оператори на ваучери за храна.

  "Целта е да се стартира дискусия с Министерството на финансите, за да се намери спешно решение на ситуацията преди края на септември и да избегнем погрешно изчисление на квотата за 2013 г.", коментира председателят на асоциацията Арно Мартена. Според него увеличение на годишната квота със същия процент както миналата година ще доведе до недостиг още през юни или юли догодина.

  Г-н Мартена добави, че от 30 страни, където има такава система, само в България има таван за квотата. Ако няма такъв обаче, приходите в бюджета страдат, защото всеки ваучер със стойност 60 лв. не се облага с данъци и според финансовото министерство хазната губи по 20 лв. приходи от данъци и осигуровки.

  "Ако не бъде отпусната допълнителна квота, възможните данъчни приходи са по-скоро илюзорни, но едва ли ще компенсират "обществените разходи", заяви Красен Станчев, управител на компанията КС2, която е провела пазарното проучване.

  От името на БТПП, ще кажа, че желанието да се увеличи квотата с нови ваучери е положително. Ако не се направи, това може да измести центъра на тежестта във бюджетите на фирмите в края на годината - каза в рамките на пресконференцията в БТА Александър Димитров анализатор в БТПП. Защото този недостиг на ваучери ще предизвика един социален натиск от страна на работещите, които ще поискат увеличение на заплатите. И това ще се случи по никое време. Такова едно искане естествено ще бъде подкрепено от синдикатите, но няма да бъде от полза на самия бизнес. Подкрепяме идеята тази сума, която необходима да бъде гласувана. Нека изводите от тази пресконференция да бъдат изпратени на вниманието на Министерството на финансите, за да се пристъпи към бързо действие.

  При наличието на ваучери печели и работодателят, печели и работникът. Защото когато една система започне да дава резултати е добре да бъде стабилна, а не по никое време, в средата на септември, изведнъж системата на ваучерите да бъде спряна. Александър Димитров напомни, че ваучерите са единствената форма, от която работникът може да получи едно облекчение, върху която не плаща данъци, а също и работодателят по този начин си облекчава своя бюджет и своите разходи за труд. БТПП винаги подкрепя социалното равновесие и една предсказуема бизнес среда – заключи Димитров.

  Линк

Назад