Назад

Предлагат единен системен интегратор за България


 • Предлагат единен системен интегратор за България


   
  На кръгла маса през юли държавната фирма „Информационно обслужване“ запозна водещи ИКТ и бизнес организации с международния опит при въвеждането на единен системен интегратор (ЕСИ). Представен бе опитът на Австрия по създаване на компания, която да отговаря за реализирането на политиката на държавата в информационните технологии. Присъстваха представители на Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), КРИБ, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Български ИКТ клъстер, Фондация „Право и Интернет“, Българска уеб-асоциация (БУА) и Асоциация „Телекомуникации“ (АСТЕЛ).

  Представителите на българския бизнес и общини подкрепиха идеята за създаване на една компания, която да координира въвеждането на електронно управление в цяла България. Осъзнавайки предимствата на единния системен интегратор обаче, те изразиха и притеснения по отношение на изграждането и ясното правно регулиране на новата компания с конкретно дефинирани права, които да осигурят централизирано управление на електронното правителство, и която да създава единни стандарти, да не бъде конкурент на частния сектор и да внимава за ограничения човешки ресурс в ИКТ сектора в България.


  Алберт Кронбергер, работил по създаването на модела на електронно управление в Австрия, отбеляза че няма едно „най-добро“ или „правилно“ решение — правителствата следват тенденцията в световната ИТ индустрия и моделът на управление и закупуване на ИКТ технологии от държавата зависи от конкретния случай и страна. За Австрия г-н Кронбергер приведе следните ползи от въвеждане на единен системен интегратор:
  • развойна дейност в областта на ИТ;
  • изграждане на стандарти;
  • ИТ ноу-хау на разположение на правителствените служби;
  • координация между обществен и частен сектор;
  • екип от високомотивирани ИТ специалисти в държавната администрация;
  • гъвкавост и по-добри процеси.
   

Назад