Назад

МС призна БТПП за представителна организация на работодателите


 • МС призна БТПП за представителна организация на работодателите
   С решение на Министерски съвет от вчера (25 юли) Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е призната за представителна организация на работодателите на национално равнище, съобщиха от МС.
  Във връзка с това решение от БТПП изказва благодарности към всички, които "подкрепиха и помогнаха най-голямата неправителствена организация на бизнеса в България да получи това признание“. "Разчитаме, че всички, които от неосведоменост или криворазбрано упорство искаха тя да бъде изключена от тристранния диалог, ще преразгледат своите позиции и ще приемат подадената от БТПП ръка за една по-креативна работа в полза на българската икономика", заявиха от Палатата в прессъобщение до медиите. 
  На вчерашното заседание правителството призна също и Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа" за представителни организации на работниците и служителите на национално равнище за срок от 4 години. 
  Същевременно на заседанието си кабинетът призна представителност на национално равнище за срок от 4 години още и на още три организации на работодателите- Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
  Комисията за установяване на наличието на критериите за представителност е съобразила решенията си с решение на Конституционния съд, относно текстове от последната редакция на Кодекса на труда.
  С друго свое решение МС не признава представителността на национално равнище на организацията на работодателите - Съюз за стопанска инициатива. Организацията не отговаря на изискването по чл.35, ал.1, т.2 от Кодекса на труда да има организации на работодателите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от НСИ, с не по-малко от 5 на сто от осигурените по трудов договор лица във всяка икономическа дейност или 10 членове във всяка икономическа дейност.   
   

  Линк

Назад