Назад

Всяка втора фирма очаква ръст на продажбите догодина


 • Всяка втора фирма очаква ръст на продажбите догодина

  С изключение на очакванията за заетостта България е в първата десетка по положителни нагласи за развитието на бизнеса през следващата година
  Не всички прогнози на бизнеса обаче се сбъдват, предупредиха от БТПП
  Цветан Симеонов,председател на БТПП
  Над половината от предприемачите в България очакват ръст на продажбите през 2011 г., като той ще се дължи основно на по-добрия износ, показва проучването на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Оптимистите сред анкетираните са 53% при 45% в миналогодишното проучване. Делът на прогнозиращите спад компании намалява до 10.8% при 31% през миналата година. Според 36% от анкетираните фирми обемът на продажбите им ще се запази на нивата от 2009 г.
  Оптимизъм
  От търговско-промишлената палата обаче не приемат тези очаквания като повод за категоричен оптимизъм. „Бизнесът в България е оптимистично настроен за развитието на икономиката, но прогнозите се сбъдват само за част от компаниите. Миналата година например подобрение очакваха 47.3% от фирмите, а когато тази година ги попитахме дали прогнозите им са се сбъднали, само 12.7% отговориха положително", обясни Олга Чугунска, експерт в БТПП. Тя очаква подобен резултат и през 2011 г. Проучванията в международен план обаче показват преобладаващо оптимистични нагласи и в други европейски държави. Изключение прави само Гърция, където повечето компании са песимисти за увеличаване на продажбите си през предстоящите месеци. Като цяло обаче във Великобритания, Румъния и Унгария преобладават настроенията за ръст на износа и не толкова силно вътрешно потребление.
  Инвестиции
  На фона на оптимистичните си очаквания за бизнес климата през следващата година предприемачите в България са сравнително консервативни по отношение на планираните инвестиции. Като цяло страната ни попада в челните редици на класацията за общо подобряване на бизнес средата, като предприемачите, които са отговорили положително, са 53.4%. Делът на отрицателно настроените намалява от 26.5% през миналата година до 18.7%.
  По отношение на очакваните инвестиции оптимистите сред предприемачите в България превишават отрицателно настроените с 21.3%. Прогнози за ръст обаче правят само 37.2% от анкетираните при 38.2% през миналата година. Според председателя на БТПП Цветан Симеонов обаче този показател трябва да се тълкува в контекста на други страни. „В случая трябва да се анализират нагласите в държавите, които инвестират най-много в България", обясни той. Като положителни за нашата страна Симеонов определи оптимистичните настроения в Германия тази година, където през миналата повечето предприемачи са заявили, че няма да увеличат вложенията си. Също и тези в Турция и Италия, където очакванията са за повече инвестиции догодина в сравнение с очакванията за 2010 г.
Назад