Назад

Драматична ли е ситуацията?


 • Драматична ли е ситуацията?


   Обемът на преките чуждестранни инвестиции у нас пада значително. За 2011 г. вложенията са на стойност 1,359 млрд. евро. Спадът спрямо предходната година е с 58,6%.  Въпреки тези негативни резултати представители на правителството заявиха на форума Bulgaria Business Up,  че предимствата на страната ни стоят все по-добре на фона на случващото се в Европа.
  Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, е убеден, че нис-ката данъчна тежест все още остава най-голямото предимство на България. „Стабилността и данъците представляват 80% от решението на инвеститорите“, каза още Добрев. Другите 20% са свързани със законодателни промени, даващи допълнителен стимул за инвестиции. За да гарантира дългосрочната предсказуемост на политиките и на бизнес средата, той заяви, че за следващите три години не се предвижда увеличаване на данъците.
   
  Персонален мениджър за големите инвеститори
   
  В ход е и нова инициатива – Министерството на икономиката заедно с Българската агенция за инвестиции ще осигури персонални проектни мениджъри за инвеститори с вложения над 10 млн. евро. Ролята на персоналния мениджър ще е да съдейства на инвеститора при уреждането на административни въпроси на държавно и местно равнище.
  Като добър пример за привличане на инвестиции бе посочена Сърбия – един от най-сериозните конкуренти на България в Югоизточна Европа. Съседите ни печелят чуждестранни вложения, предоставяйки допълнителни стимули за създадени работни места. 17 млн. евро е субсидията, отпускана от държавата за чужди компании, които разкрият 1000 работни места в страната. „Сърбия обаче няма нашите макроикономически показатели, не е член на Европейския съюз и не може да се възползва от финансиране по европейските програми“, коментира министър Добрев.
  „Тази година за първи път говорим за растеж. България стои все по-добре на картата на Европа. Тук има финансова стабилност, заслужаваща уважение“ – заяви Боряна Пенчева, заместник-министър на финансите, която бе един от лекторите на международния форум.
  По думите є на фона на прогнозите за нулев растеж на 27-те членки на ЕС и 0,3% спад в Еврозоната, за България прогнозите са за 1,4% растеж за 2012 г. Тези показатели поставят страната ни в групата на перспективните дестинации за инвестиции.
  „Няма как да не отбележим, че през последните месеци броят на проектите и на инвестиционните запитвания се увеличи значително. Това се отнася за сфери като транспорт и логистика, информационни технологии и промишленост“ – заяви по време на форума Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ). Той твърди, че през последните месеци е започнала реализацията на много проекти на стойност десетки милиони лева.
  За особено големи проекти у нас се смятат бизнес вложения над 100 млн. лв., които разкриват поне 200 работни места за срок от три години. Тези приоритетни проекти имат възможност да получат допълнителна подкрепа от правителството.
  Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), пък е на мнение, че усилията на институциите трябва да се съсредоточат най-вече върху създаването на обща привлекателност на бизнес средата. Специалните стимули за отделни дейности всъщност изкривяват пазара. „Практиката показва, че това са нетрайни инвестиции. Щом спрат стимулите от съответната държава, инвеститорите си тръгват“, твърди председателят на БТПП.
   
  На какво да заложим
   
  Информация за нагласите на чуждестранните предприемачи – потенциални инвеститори в България, даде Митко Василев, главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара.
  Германия е най-големият търговски партньор на България и един от значимите стратегически инвеститори. Българският износ към Германия също нараства, дори с по-бързи темпове, отколкото германският експорт към България.  


  Не така обаче стоят нещата с инвестициите. Оптимистичните нотки за инвестиционния климат не се споделят от представителите на германския бизнес. Страната остава важен стратегически инвеститор, но в момента има застой и движение надолу във вложенията на германски капитали.
  „Не смятам, че ситуацията е много драматична. Въпреки това трябва да свети червената лампа. Заобиколени сме от страни, които произвеждат автомобили, т.е. мястото на България като поддоставчик  на тези заводи би било много важно“, заяви Митко Василев.
  Посланикът на Франция у нас Филип Отие разкритикува инвестиционната политика на правителството. Според него България греши, като залага на по-ниски заплати и данъци, защото стратегията за по-голяма конкурентоспособност трябва да се базира най-вече на образованието и квалификацията.
  Друг ракурс към темата представи Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк. Банката е една от шестте финансови институции в България, които подписаха договор с Европейската банка за възстановяване и развитие по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ за обслужване на кредитна линия в размер на 150 млн. евро.
  „България ни предлага отлична възможност да работим за подобряване на енергийната ефективност в страната“, коментира Андреа Казини. Той даде пример с изграждането на най-голямата фотоволтаична централа на Балканите край Първомай, в чието финансиране участва и УниКредит Булбанк. Общият размер на инвестицията достига 125 млн. евро.
  „България се хвали с 10% данък и с това, че сме в Европа, но де факто все още не сме развили индустрия, която да ни помогне да печелим от тези два фактора. От инвестиции имат нужда секторите, които имат експортен потенциал и където има добавена стойност“ – смята Кирил Петков, управител на Bulgarian Development Company (BDC). 

  Линк

Назад