Ролята ня Българските търговско-промишлени палати в процеса на бързите социално-икономически промени и присъединяването ан България към ЕС,
Икономически форум за Югоизточна Европа.,
31 октомври - 1 ноември 2006 г .

Ролята ня Българските търговско-промишлени палати в процеса на бързите социално-икономически промени и присъединяването ан България към ЕС, 31 октомври -1 ноември 2006 г., Икономически форум за Югоизточна Европа.

Доклади и изказвания на чуждестранните гости:


 

Back   HOME

6 ноември 2006 г.