Начало
Мероприятия:

Тема: Безплатни обучения по компютърни умения

Дата: 25-04-2022

Организатор: БТПП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата организира обучения по компютърни умения, които подготвя за жени бежанки и мигранти от трети страни.

Обученията са в рамките на европейския проект RIDE  RIDE /Reach Inclusion through Digital Empowerment for migrant women. Той има за цел подобряване възможностите на жените - мигранти и бежанки да се влеят в пазара на труда чрез дигитални умения и по този начин да се оптимизира тяхното включване в приемащото общество. Партньори по проекта са организации от Белгия, Германия, Гърция, Италия, Холандия и Чехия.

В рамките на проекта, БТПП организира обучения по информационни и компютърни технологии /ниво за начинаещи и ниво за напреднали/, обучения по менторство, междукултурно, социално и трудово приобщаване на жени-мигранти, които ще се проведат в електронен и хибриден формат.

За да участвате в обученията трябва да сте дама - бежанка или мигрант от трета страна, да имате основни познания по български език и желание да разширите компютърните си умения в едно от двете нива:

  • Ниво за начинаещи – работа с Microsoft Office, писане на имейли, работа с платформи за онлайн срещи, социални мрежи и др.
  • Ниво за напреднали -  придобиване на знания за креативния дизайн, създаване на лого, рекламни материали, обработка на снимки и видео.

Обученията са безплатни. Провеждат се на български и английски и език, два пъти седмично в онлайн формат.

Период на провеждане април - юни 2022 г. 

Всички успешно преминали обучението участнички ще получат серификат за завършен курс. Допълнителна информация относно програмата и продължителността на обученията може да намерите тук

Желаещите да участват в обученията следва да се регистрират на този линк или да потвърдят на e-mail: m.markova@bcci.bg

Информация
Програма
Регистрация