Мероприятия:Представяне на възможностите за бизнес между България и Узбекистан

06-12-2022

Организатор: БТПП


форум "Възстановяване на Украйна – възможности за сътрудничество“

07-12-2022

Организатор: БУИК