Мероприятия:„Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”

30-09-2020

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО


„МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ ЗА ДДС ЦЕЛИ”

28-10-2020

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО


Общо събрание на Асоциацията на Световните търговски центрове и сесия с двустранни срещи, Тайпе

14-03-2021

Организатор: АСТЦ, БТПП