Мероприятия:Възможност за български производители на био продукти да участват в двустранни бизнес срещи в Малмьо, Швеция

15-11-2018

Организатор: Enterprise Europe Network към БТПП


Международна конференция ONLINE МЕДИАЦИЯ!

15-11-2018

Организатор: БТПП, Фондация Право и Интернет


Покана за индивидуални срещи с американската фирма Sellmark, 15.11.2018г., в БТПП.

15-11-2018

Организатор: Дирекция МС и МО,БТПП


Обучение за мениджъри и ръководители на тема:„Ефективна комуникация. Себеосъзнаване в ролята на Мениджъра“

16-11-2018

Организатор: Еnterprise Europe Netwrok към БТПП


Обучение на тема "Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. - 2018 г. и нейното значение за българския бизнес”

22-11-2018

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване


Частично поети разходи! Покана за участие в двустранни бизнес срещи по време на третото издание на изложението за храни и напитки, технологии за произ

23-11-2018

Организатор: Enterprise Europe Netwrok


Частично поети разходи! за обучение в Китай за европейски МСП, работещи в сектора на строителните машини в Шанхай, Китай

25-11-2018

Организатор: ICUNET Kитай


семинар "ПРОЗРАЧНОСТ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ"

29-11-2018

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване и PwC


Обучение на тема "Новите правила за онлайн търговия"

03-12-2018

Организатор: Enterprise Europe Network и Европейски потребителски център


Данъчни и счетоводни консултации

27-12-2018

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване


Цялостно финансиране! Възможност за европейски МСП до Индия с фокус върху сектор машинни инструменти

24-01-2019

Организатор:


Частично поети разходи! Възможност за МСП и клъстери за участие в бизнес мисия в сектор "Нанотехнологии" в Токио, Япония

29-01-2019

Организатор: ЕЕN към БТПП


Частично поети разходи! Възможност за МСП от ЕС да участват в двуседмично обучение "Get Ready for Japan" през май 2019г.

20-05-2019

Организатор: EU-Japan Centre


Кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура "Насърчаване на предприемачеството"Организатор: