Начало
Мероприятия:

Тема: Онлайн обучение: Как да продаваме успешно в Amazon и eBay

Дата: 02-11-2020

Организатор: Дирекция ЕИЕП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата стартира две нови он-лайн обучения  за предприемачи, които проявяват интерес да търгуват, ползвайки най-разпространените платформи за електронна търговия в света – Amazon и eBay.

Учебното съдържание включва необходимите теоретични знания в комбинация с практически примери от опита на лекторите, които биха  Ви осигурили отлична основа за работа в платформите. Курсовете ще се проведат независимо един от друг, като участниците имат избор да се обучават само по програмата за една от платформите или и за двете. 

Структурата на курсовете е идентична и следва основните елементи на платформите, като всяка тема ще бъде представена в две части - теоретична, свързана с определена функционалност на платформите, съпроводена с  пример в реално време от тестов акаунт.

В резултат от обученията, участниците се очаква да придобият знания и умения за осъществяване на продажби чрез платформите Amazon и eBay, както и да ползват наличната информация за  анализ на пазарните ниши, ценообразуване, създаване на успешни обяви, рекламни кампании и регистриране на търговска марка.

Онлайн лекциите ще бъдат водени от собствениците на AMZ Genesis, успешна консултантска фирма, предлагаща цялостни услуги за налагане на брандове, интернет реклама, управление на онлайн магазини и платформи за електронна търговия.

Всеки курс се състои от четири двучасови сесии, които ще се проведат в периода 2-12 ноември 2020 г. На успешно завършилите ще бъде издаден сертификат за участие. Участниците в обучението ще получат безплатна индивидуална консултация от обучителите като бонус.

Таксата за участие във всеки един от онлайн курсовете е 300 лв. без ДДС. Таксата за желаещите да участват и в двете обучения е 450 лв. без ДДС. Крайният срок за записване е 30.10.2020 г. Преки членове на БТПП и всички заплатили таксата за участие до 26.10.2020 г. ползват 10 % отстъпка (валидно само при заплащане на таксата от 300 лв. без ДДС).

При желание за записване за обучението, изпратете попълнения регистрационен формуляр, заедно със сканирано копие от документа за платена такса, както и данни за фактура на ел. поща: projects3@bcci.bg

Можете да намерите подробна информация за графика и учебната програма, профил на AMZ Genesis, регистрационен формуляр и видеофилм за обучението на следния адрес – https://drive.google.com/drive/folders/17o7z_ziYMAQE_iYyPjeIhxVArOoAkuql

Допълнителна информация за обучението може да получите от Димитър Паунов, Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти” на тел. 02 8117 553 или 0897 312 554.

 

Информация
Програма
Регистрация