Начало
Мероприятия:

Тема: Обучение: Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез Грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Дата: 21-11-2013

Организатор: Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти"

Анотация:


Кратък преглед на обучението:


Българска търговско – промишлена палата съвместно с Аксент Консултинг ЕООД, организират Семинар на тема: „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Схемата е отворена за прием на проектни предложения до 23.12.2013 година. Максималната финансова помощ по тази схема ще бъде 70% за микро и малки предприятия и 60% за средни предприятия. Допустими дейности:

  • стартиране на нова дейност от съществуващо предприятие в отрасъл, допустим по настоящата процедура;
  • разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
  • диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти;
  • фундаментална промяна на цялостния производствен процес и др.
Допустимост на кандидатите:

  • микро, малки и средни предприятия със седалище в Република България, които са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не действат в качеството на посредник;
  • бенефициентите трябва да развиват своята дейност в следните сектори: Сектор С – Преработваща промишленост, Сектор J – Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и Сектор М – Научноизследователска и развойна дейност, само код М72. 
Лектор на обучението ще бъде Валентина Сотивора - експерт Европейско финансиране в Аксент Консултинг ЕООД.

Регистрация:

Моля желаещите да вземат участие да изпратят попълнената регистрационна карта в Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”, е-mail: projects4@bcci.bg , Факс: 02/ 987 32 09

Краен срок за регистрация: 20 ноември (понеделник) 15.00 часа,  2013 г.

Допълнителни материали:

Програма

Описание

- Анотация
Информация
Програма
Регистрация