Начало
Мероприятия:

Тема: Работен семинар на тема „Нетипична заетост“, 20.02.2024г.

Дата: 20-02-2024

Организатор: БТПП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата отправя покана за участие в работен семинар на тема „Нетипична заетост“, който ще се проведе на 20 февруари 2024 г. от 14.00 ч. в платформата zoom. Събитието е по проект, изпълняван от БТПП “Atypical: Employee involvement of atypical workers –example of service sector“.

Основната цел на проекта е да се идентифицират нуждите на работниците, които работят в нетипични условия и да се предложат подходящи решения, за да могат те да упражняват правата си на информираност, консултации и участие на национално и транснационално ниво в различни структури. За постигането й партньори от различни работодателски организации от Полша, България, Сърбия, Испания и Словакия, както и синдикати от Италия, Испания, Сърбия, Румъния и Черна гора се обединяват за да проучат всички форми на ангажираност на служителите в техните страни и да разработят правните аспекти на нетипичната заетост и тяхното влияние, както и да предприемат нови инициативи в резултат от международен обмен на опит и подкрепа от партньори от други страни.

По време на събитието ще бъде представена законодателната рамка за нетипична заетост, резултатите от проекта – проучване на национално и европейско ниво, наръчник и предложения за актуализация на правната рамка. Семинарът ще се проведе в онлайн формат съгласно приложената предварителна програма. Желаещите за участие могат да се регистрират ТУК до 19.02.2024 г.

Приложение: предварителна програма

Информация
Програма
Регистрация