Начало
Мероприятия:

Тема: Представяне на инвестиционни фондове за стартъпи

Дата: 28-06-2022

Организатор: БТПП, Съвет по инвестиции

Анотация:

Следвайки мисията си да подпомагат компаниите за намиране на подходящи източници на финансиране, Българската търговско-промишлена палата и Съветът по инвестиции към нея отправят покана за участие в представяне на инвестиционни фондове за стартъпи на 28 юни 2022 г. от 15.00 ч. в хибриден формат. Събитието ще се проведе в БТПП, София, ул. Искър 9 и в платформата zoom.

Целта е представяне на специализирани схеми за финансиране, финансови продукти и инструменти за стартиращи компании, които да подпомогнат развитието им и разширяването на пазарния им достъп. Ще бъдат направени презентации от Фонд мениджър на финансови инструменти в България, Витоша Венчър Партнърс и Morningside Hill Capital Management. Събитието ще постави акцент на: рисково финансиране за стартъпи в начален и по-късен етап на развитие, какво очакват инвеститорите от проектите за инвестиции, насоки за кандидатите и добри примери.

Желаещите да участват събитието, могат да заявят предварително своя интерес на следния линк, в срок до 27 юни 2022 г. /понеделник/. Участието е безплатно. Регистрираните участници ще получат допълнителна информация за свързване, в случай че предпочитат виртуално участие.

За допълнителна информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.

Информация
Програма
Регистрация