Начало
Мероприятия:

Тема: Общо събрание на Българо-украинската индустриална камара

Дата: 30-03-2022

Организатор: БТПП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата отправям покана за участие в Общо събрание на Българо-украинската индустриална камара при БТПП. Събитието ще се осъществи в хибриден формат на 30 март 2022г. /сряда/ от 15.00ч. в сградата на БТПП, ул. „Искър“9, зала Б, ет. 1 и в платформата Zoom.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на БУИК
  2. Представяне на измененията и допълнанията в устава на БУИК
  3. Приемане на нови членове
  4. Избор на органи на БУИК
  5. Одобряване на програма за дейността и финансов план на БУИК за 2022 г.
  6. Разни

Моля да потвърдите присъствието си на следния линк. При наличието на допълнителни въпроси, може да се свържете с БТПП на тел.: 02 8117 494 или e-mail: m.markova@bcci.bg.

Информация
Програма
Регистрация