Начало
Мероприятия:

Тема: Покана за изложители - Европейски павилион за МСП по време на Китайския международен индустриален панаир (CIIF)

Дата: 14-09-2021

Организатор: Европейски иновационен и информационен център

Анотация:

Европейският иновационен и информационен център към БТПП и EU SME Center имат удоволствието да Ви поканят за участие в официалния Европейски павилион за МСП по време на следващото издание на Китайския международен индустриален панаир (CIIF), който ще се проведе от 14 до 18 септември 2021 г. в Шанхай

CIIF е най-влиятелният панаир в индустриалния сектор в Китай и един от най-големите в Азия. Стартирал за първи път през 1999 г., CIIF включва девет тематични шоу програми, над 280 000 м2 изложбена площ и събира всяка година повече от 2500 изложители и 200 000 търговски посетители от цял ​​свят.

Европейският павилион за МСП ще бъде единственият почетен гост на изданието на CIIF 2021. Той ще бъде посветен изключително на малки и средни предприятия от Европейския съюз и страните, участващи в програма COSME. Той ще заема площ от около 1000 м2.

Европейският павилион за МСП ще бъде домакин на около 40 целеви изложители, работещи в един от приоритетните сектори на CIIF.

Ще бъдат приемани две категории изложители:

▪ МСП, чиито продукти вече присъстват в Китай, могат да участват чрез своите китайски дъщерни дружества или чрез своите китайски агенти / дистрибутори

▪ МСП, чиито продукти не са представени в Китай, но имат голям интерес към сектора, могат да участват чрез националното си посолство или търговска камара в Китай, които ще участват от името на компанията.

На всеки изложител ще бъдат предложени индивидуални щандове, а в павилиона ще има общо пространство за срещи и конференции.

Изисквания към изложителите и критерии за подбор

МСП, които се интересуват от участие в Европейския павилион за МСП, ще трябва да отговарят на следните критерии:

▪ да бъдат малко или средно предприятие от ЕС или страните, участващи в COSME, независимо дали вече оперират в Китай или не.

▪ да работят в една от следните области:

- Чисти технологии, околна среда

- Интелигентна енергия, енергийна ефективност и икономични технологии

- Промишлено почистване

- Индустриална автоматизация и роботика

- Интелигентно, усъвършенствано производство

- Информационни и комуникационни технологии

- Автомобили и компоненти

- Нови енергийни превозни средства

- Нови материали

- Металообработване и CNC металообработващи машини

 

Метод за кандидатстване

Ако искате да кандидатствате за участие в изложението, трябва да се свържете с нас, за да Ви предоставим формуляра за кандидатстване (Приложение I) и покана (Приложение II).

Краен срок: 30 юни 2021 г.

Всички въпроси, които имате, можете да зададете на телефон: +86 (10) 8523 6098.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на събитието.

 

За контакт:

Европейски иновационен и информационен център, БТПП

 Имейл: een@bcci.bg

Тел: 02/81 17 525/417

 

Информация
Програма
Регистрация