Начало
Мероприятия:

Тема: Финансирането на енергийната оптимизация за бизнеса на пазарен принцип – възможност или проблем?

Дата: 17-06-2021

Организатор: БТПП-Център за фирмено обслужване и Маттиг-Левърком МП (МЛМП)

Анотация:

Уебинар: „Финансирането на енергийната оптимизация за бизнеса на пазарен принцип – възможност или проблем?“

17 юни 2021, 10:00 часа

В контекста на Инвестиционния пакет по Зелената сделка и новото европейско законодателство за постигане на климатична неутралност на Европа до 2050, енергийната оптимизация е основен приоритет и задължение на бизнеса. Де-карбонизацията към 2030 трябва да достигне 55% от нивата 1990 (предишна цел, 35%), което е свързано със значителни инвестиции.

Новите реалности:

Безвъзмездните европейски средства предвидени за енергийна оптимизация на бизнеса, включително в Плана за възстановяване и устойчивост са пренебрежимо малки, на фона на необходимото. Посоката е пазарно финансиране.

За постигане на енергийна оптимизация разумно и в срок, са необходими решения, които да направят този процес бърз, лесен, ефективен и евтин. Изпълнението на тези проекти не бива да засягат основните парични потоци на фирмите и да разстройват инвестиционните им планове, особено при затрудненията, породени от Ковид кризата.

На предстоящия уебинар ще представим възможности за финансово планиране на проектите и тяхното бързо и ефективно финансиране, за постигане на максимален резултат, с по-малко финансови ресурси. Ще дискутираме:

  • Какво е т.н. “Интелигентно финансиране”
  • Как да се осигури кредит с добри параметри: гратисен период, лихва, начин и срок на погасяване
  • Как фирмите да минимизират размера на собственото си финансово участие
  • Как да получат по-добри резултати от проекта: намаление на разходите за енергия и СО2, повишена производителност и т.н.

 

Предвидено е представяне на практически пример за структуриране и финансиране на проект.

 

Един от участниците ще получи безплатен пакет от финансови документи, необходими за директно кандидатстване за кредит.

Уебинарът ще се проведе чрез платформата google meet на 17.06.2021 от 10:00 – 12:00 часа. Подробната програма вижте тук

Моля, попълнете регистрационната форма за участие на следния линк - https://forms.gle/ZbKZat3erPVr3HKB8

За допълнителна информация – Мария Панова; office@finforgreen.com; 0882 709 117;

Милен Моллов – fairs1@bcci.bg; 0883 488 602 - БТПП

Организатори на уебинара: Маттиг-Левърком МП (МЛМП), работи в областта на структурирането и финансирането на инвестиционни проекти, иновативни финансови решения, финансов инженеринг. Като експерти в областта на финансирането на ниско въглеродни проекти, МЛМП бе поканена да стане част от екипа консултанти на Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG), създадена от Европейската комисия и Програмата на ООН за околната среда, за предприемане на по-активни мерки за увеличаване на частното финансиране за енергийна ефективност и малки RES, тъй като това е сред основните пречки за постигане на целите за смекчаване на климататичните промени. Член на експертната група за единната класификация ( Taxonomy and Tagging)  of the Sustainable Activities and Investments, европейски регламент, част от законодателството по European Green Deal Investment Plan.

МЛМП беше финансов консултант на международен екип, работещ по тема "Интензифициране на енергийната ефективност в България", управляван от Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в периода 2014-2019.

Партньор на уебинара: Българска търговско-промишлена палата.

 

Информация
Програма
Регистрация