Начало
Мероприятия:

Тема: Участвайте в безплатни бизнес срещи в рамките на Virtual B2B - Railway applications of non-railway technologies

Дата: 13-04-2021

Организатор: Enterprise Europe Network

Анотация:

Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани да участвате в безплатни двустранни бизнес срещи, които ще се проведат в периода 12-13 април 2021г. Събитието е фокусирано основно върху МСП от железопътния сектор и извън него, които разработват иновативни технологии, материали или други продукти/услуги, подходящи за железопътните компании. Предприятия от цялата верига на стойността за железопътната индустрия имат възможност да осъществят ценни контакти и да открият нови възможности за международно сътрудничество.

Двустранните срещи събират на едно място организации (купувачи и доставчици) от голям брой държави. Това е уникална възможност за генериране на нови бизнес контакти и сключване на договори за сътрудничество. Моделът е времеви и икономически ефективенРазберете повече, за да имате възможност да намерите и адаптирате своите иновации към специфичните нужди на железопътния сектор.

Фокус на събитието са:

 • Компоненти и материали
 • Интелигентна енергия / доставка на енергия
 • Услуги
 • Power to X / преобразуване / съхранение на енергия / мощност
 • Информационни / комуникационни технологии
 • Big Data (Големи данни)
 • Изкуствен интелект (А.I.)
 • Сателитни технологии
 • Обогатена реалност (Augmented reality)

B2B срещите предлагат следните предимства на участниците:

 • Иновации в различни области, подходящи за железопътния сектор
 • Връзка с потенциални бизнес партньори и доставчици на иновативни технологии от и извън Европа
 • Възможност за сътрудничество чрез дигитални срещи в неформална атмосфера
 • Развиване и укрепване на бизнес и изследователски взаимоотношения
 • Установяване на контакт с потенциални партньори за бъдещо сътрудничество
 • Възможност да намерите нови партньори за изследователски проекти
 • Възможност да публикувате и представите своите продукти, услуги, проекти или бизнес потребности на участниците в събитието
 • Възможност самите Вие да откриете нови продукти и услуги

Защо да участвам?

 • Инвеститори - намерете квалифицирани европейски и международни разработчици на технологии по време на ефективни индивидуални срещи
 • Разработчици на продукти/ услуги- намерете партньори, за да обсъдите нови технологии и иновативни решения и да намерите нови клиенти

Побързайте да се регистрирате от линка: https://virtual-b2b-railway-applications.b2match.io/  в срок до 31 март 2021г. В процеса на регистрация, моля посочете за Ваш Support office: BG- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. Полето „Marketplace Itmes“ следва да бъде попълнено с информация, от която да е видно какво партньорство (продукт/услуга) предлагате или търсите. Може да разгледате профилите на участващите фирми, да заявявате или отхвърляте покани за срещи.

Ако имате въпроси или се нуждаете от съдействие, моля свържете се с:

Enterprise Europe Network,

Българска търговско-промишлена палата

Тел:  02/ 8117 505/515/525,

Е-mail: een@bcci.bg

 

Информация
Програма
Регистрация