Начало
Мероприятия:

Тема: „Иновативни системи за обмен на товари – интегрирани решения за Вашия бизнес“

Дата: 02-07-2020

Организатор: ЕИЕП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ Ви кани да участвате в международна конференция по проект SCOPE на тема „Иновативни системи за обмен на товари – интегрирани решения за Вашия бизнес“, на 02 юли  2020 г., 11.00ч., конферентна зала на хотел КООП, ул. „Искър“ № 30. Събитието ще бъде организирано в два формата, присъствено и дистанционно. При заявен интерес за он-лайн участие, на желаещите ще бъде предоставен линк за достъп.

Конференцията е насочена към транспортни асоциации, НПО, експортно ориентирани МСП, товародатели, превозвачи, спедитори и други заинтересовани страни, които ще бъдат потенциалните потребители на платформата.

Представянето на платформата ще бъде направено от представител на Център за изследвания и технологии в Солун, Гърция, партньор по проекта.  Ще бъдат презентирани  основните технически параметри, интерфейс, и функционалности на уеб-базирания портал.

Проект SCOPE цели да подобри конкурентоспособността в транспортния сектор чрез изграждане на транснационална, иновативна и пазарна платформа за обмен на товари.  В него участват 8 партньорски организации от Албания, България и Гърция (търговски палати, научно- изследователски центрове, научни институти, университети и държавни ведомства).

Моля да потвърдите Вашето участие като попълните регистрационна форма и я върнете обратно, не по-късно от 01 юли 2020г. (сряда), на e-mail: projects2@bcci.bg, Дирекция “Европейска интеграция и проекти“, БТПП. За допълнителна информация тел. 02/8117556.

Приложение: Програма и регистрационна форма

 

Информация
Програма
Регистрация