Начало
Мероприятия:

Тема: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”

Дата: 30-09-2020

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО

Анотация:

Семинар на тема: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”

            Място и дата на провеждане: БТПП, зала Б на адрес София, ул. Искър 9

                                                              30 септември 2020г.

                                                              9.00 – 17.00часа

България следва да уточни окончателно разпоредбите от Многостранната конвенция за промяна на СИДДО, които ще прилага към своята мрежа от спогодби. За да улесним бизнеса в процеса на тази промяна, както и в подготовка на дългоочакваното обучение за място на стопанска дейност, Ви предлагаме практическо обучение по прилагането на мрежата от СИДДО на България.

 По време на обучението ще бъдат разгледани основни въпроси свързани с:

 „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“

 „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“

„Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“

Представяме Ви конкретна информация, която ще бъде обсъдена на практическото обучение:

 1. Прилагане на СИДДО

Първата тема от обучението ще разгледа условията и стъпките за правилно прилагане на СИДДО, което и до ден днешен предизвиква едни от най-големите трудности за бизнеса.

 • двойно данъчно облагане – основна предпоставка за прилагане на СИДДО
 • правна сила на СИДДО и обща информация за мрежата от СИДДО, сключени от България
 • кога се стига до прилагане на СИДДО
 • абсолютно задължителните условия за прилагане на СИДДО
 • как се чете СИДДО – точните стъпки като ключът към правилното й прилагане.

 

 1. Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи

Втората тема ще разясни как се четат конкретни текстове от СИДДО, вкл. как следва да се разбират термините „едната държава“, „другата държава“, „може да обложи“, „само тази държава“, в контекста на най-често срещаните видове доходи от едни от най-често прилаганите СИДДО на България:

 • лихви – СИДДО с Германия и Италия
 • авторски и лицензионни възнаграждения – СИДДО с Австрия и Хърватска
 • доход от трудови правоотношения – СИДДО с Франция
 • доходи от недвижими имоти – СИДДО с Обединеното кралство.

 

 1. Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника

Третата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на различните групи услуги, попадащи под дефиницията на „технически услуги“ в ЗКПО. Всяка група ще бъде разгледана в констекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разискани конкретни примери от практиката на ВАС и НАП.

 1. Третиране на технически услуги в тесния смисъл:
  1. практиката на НАП
  2. практиката на съдилищата
  3. третиране на технически услуги съгласно СИДДО
 2. Третиране на консултантски услуги:
  1. практиката на НАП
  2. практиката на съдилищата
  3. третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО
 3. Третиране на маркетингови проучвания
  1. практиката на НАП и съдилищата
  2. третиране съгласно СИДДО

 

 1. Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данък при източника

Четвъртата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на услуги, попадащи под дефиницията на „авторски и лицензионни възнаграждения“ в ЗКПО. Темата ще бъде разгледана в констекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разискани конкретни примери от практиката на ВАС и НАП.

 1. Третиране на авторските и сродни права:
  1. практиката на НАП
  2. практиката на ВАС
  3. третиране съгласно СИДДО
 2. Третиране на ноу-хау:
  1. практиката на НАП
  2. практиката на ВАС
  3. третиране съгласно СИДДО
 3. Третиране на ползването на оборудване
  1. практиката на НАП
  2. практика на ВАС
  3. третиране съгласно СИДДО

Лектор: Анелия Татарова е данъчен адвокат с 2 години опит като счетоводител и 13 години опит в областта на данъчното право. От 2012 г. редовно провежда данъчни и осигурителни практически обучения както на одитори към различните регионални организации на ИДЕС, така и на финансисти и счетоводители из цяла България. Темите, които представя, покриват актуални казуси, наболели практически въпроси, анализ на практика на ВАС и Съда на ЕС в сферата на ДДС, данък при източника, СИДДО.

Таксата за участие е 264.00лв. вкл.ДДС. За  преки членове на БТПП или при участие на повече от един човек от фирма – 10% отстъпка. При заплащане на таксата за участие до 16ти септември т.г. се ползва отстъпка от 10%.

За участие, моля, попълнете представената регистрационна форма.

Информация
Програма
Регистрация