Начало
Мероприятия:

Тема: Бизнес форум България - Кипър

Дата: 23-02-2020

Организатор: БТПП, Кипърска ТПП

Анотация:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Кипърската търговско-промишлена палата, организират, по повод официалното посещение в България на президента на Република Кипър Н.Пр. Никос Анастасиадес, българо-кипърски бизнес форум, който ще се проведе на 26 февруари 2020 г. в сградата на БТПП, ул „Искър” 9, гр. София, ет.1, зала А от 09.00 ч.

Република Кипър бележи устойчиви нива на икономически ръст през последни години и е една от най-бързо развиващите се икономики в Еврозоната. Развиват се ключовите сектори - корабоплаване, туризъм, финансов сектор, привличат се чуждестранни инвестиции и се реализират мащабни проекти основно в строителния сектор (туристически комплекси и недвижими имоти).

Кипърската икономика бележи стабилни темпове на растеж на БВП, който отчете среден ръст от 4.5% в периода 2015-2019 г. През 2020 г. се очаква растеж от 2,8. Ръстът се ръководи от силно частно търсене, стимулирано от нарастваща заетост, но също така и от развитието на туристическия сектор, в който бяха отчетени четири последователни години на рекордни туристически посещения. Кипър е малка и адаптивна икономика и има имидж на бизнес портал между Европа, Азия, Близкия Изток и Африка. Пазарът на труда се характеризира с високо образовано и англоезично население.

По отношение на двустранната търговия Кипър заема 38-мо място по отношение на износа и 33-то място по отношение на вноса в България. В периода януари-септември 2019 г. стокообменът между България и Кипър е намалял с 18.2% в сравнение със същия период на 2018 г. и е в размер на 159.4 млн. евро. Износът към Кипър се е увеличил с 1.3% и е в размер на 78 млн. евро. Вносът е намалял с 31% и е в размер на 81.4 млн. евро. Салдото е отрицателно (-3.5 млн. евро).

През 2018 г. стокообменът между България и Кипър се е увеличил с 11.5% в сравнение с 2017 г. и е в размер на 228.4 млн. евро. Износът към Кипър се е увеличил с 27.4% и е в размер на 102.4 млн. евро. Вносът се е увеличил с 1.3% и е в размер на 126 млн. евро. Салдото е отрицателно (23.6 млн. евро).

Водещи стоки в износа за Кипър през 2018 г. са: царевица, ечемик, медикаменти, ел.енергия, сладкарски и тестени изделия, меса и субпродукти, растителни масла, сирена и извара и др.

В рамките на бизнес форума ще се проведат двустранни срещи, като кипърската делегация ще бъде представена от фирми, които търсят сътрудничество в следните области: търговия с храни за животни, складови дейности, управление на недвижимо имущество, инвестиции в недвижимо имущество, консултантски услуги – правни, счетоводни, данъчни, доверени услуги, инвестиции в авиационния сектор, производство и търговия с електроуреди, пристанищна инфраструктура, транспортно строителство и др.

При интерес за участие във форума, моля в срок до 20 февруари /четвъртък/ да изпратите попълнена регистрационна форма на и-мейл interdpt@bcci.bg. Участието в срещата е безплатно, но изисква регистрация. Работни езици – български и английски със симултанен превод

 

Информация
Програма
Регистрация