Начало
Мероприятия:

Тема: Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд

Дата: 05-03-2020

Организатор: БТПП, Арбитражен съд

Анотация:

 

Българската търговско-промишлена палата организира курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд, състоящ се от 12 модула по 3 часа. Обучението ще бъде с теоретико-практическа насоченост.

 Курсът ще се проведе в периода 04 март 2020 – 27 май 2020 г., един път седмично (всяка сряда) в извънработно време в сградата на БТПП: гр.София, ул.”Искър” № 9, ет.1.

Такса за участие:

- за студенти и семестриално завършили кандидати в процес на преминаване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност – 192,00 лв. с ДДС;

- за адвокати, юрисконсулти и други желаещи с придобито юридическо образование – 264,00 лв. с ДДС

Участие в курса може да се потвърди, като се изпрати попълнена регистрационна карта наe-mail: acourt@bcci.bg, факс: 02/987 32 09 или чрез системата за оn – line регистрация.

Краен срок за потвърждение: 04 март 2020 г.

За контакти тел.: 02 / 8117 561, 02/ 8117 546, факс: 02/987 32 09

E-mail: acourt@bcci.bg

Препоръчително е, студентите включващи се в курса да са завършили обучение, или в настоящия момент да изучават граждански процес.

Предварително благодарим за активността Ви!

Приложение: Програма

Информация
Програма
Регистрация