Начало
Мероприятия:

Тема: Заключителната конференция по проект ДИГИТАЛНИ МСП

Дата: 11-12-2019

Организатор: БТПП

Анотация:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани да вземете участие в заключителната конференция по проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката" - BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма "Добро управление" на Българската търговско-промишлена палата, който се изпълнява съвместно с регионалните търговско-промишлени палати.

Целта на проекта е да се насърчи участието на бизнеса, както и на структурите на гражданското общество в провеждането и мониторинга на политиките, свързани с дигитализацията на икономиката и електронното управление.

Ще бъде представен подготвеният инструментариум и препоръките за по-активно прилагане на електронните услуги, за  цифровизацията на бизнеса и за перспективите за по-широко въвеждане на електронното управление.

Конференцията ще се проведе на 11.12.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на БТПП, ет. 1 зала А.

Моля, потвърдете Вашето участие като се регистрирате по-долу или на имейл: interdpt@bcci.bg.

За контакти и допълнителна информация: БТПП, тел. 02 8117 489.

 

 

С УВАЖЕНИЕ

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП

 

Информация
Програма
Регистрация