Начало
Мероприятия:

Тема: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, АНАЛИЗ, ПРАКТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО НИВО

Дата: 05-12-2019

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО

Анотация:

 

СЕМИНАР

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ - ПРАКТИЧЕСКО ИЗВЪРШВАНЕ.АНАЛИЗ НА СТАНОВИЩАТА, ПРАКТИКИТЕ, РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ И ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ. РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪД.

 

 

Предстоящ семинар е организиран за бизнеса от БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА с експертизата на неправителствения сектор в лицето на АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и участието на лектор от надзорния орган КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 
 

 

 

 

 

Организатори : БТПП и АЗЛД

 

Кога: 5 декември 2019, от 09:00 до 17:15 ч

Къде: гр. София, ул. „Искър“ №9 (в сградата на БТПП)

 

Семинарът е подходящ за:

 • длъжностни лица по защита на данните;
 • юрисконсулти на организации/дружества;
 • адвокати, които работят в сферата.

 

Гост-лектор: г-н Цанко Цолов, Комисия за защита на личните данни

 

Заповядайте на първия и единствен семинар, който:

 • разяснява практическото извършване на оценките на въздействие;
 • предоставя обстоен преглед на становищата на националния надзорен орган и Европейския борд з азащита на личните данни след влизането в действие на Регламент (ЕС) 2016/679;
 • предоставя систематизирана информация за европейските решения и практиката на чуждите надзорни органи;
 • разглежда текущите изисквания и разяснява пъзела с бисквитките;
 • Знаете ли, че интегриран „Like“ бутон на Вашия сайт Ви прави съвместен администратор?
 • Какво е решението и как да продължите да използвате „Like“ бутона без риск от несъответствие с Регламента?
 • Знаете ли, че ако осъществявате систематично наблюдение на дейностите на своите служители (вкл. наблюдение на техните работни станции, дейността им в интернет и др.) е възможно да е налице спрямо вас изискване от извършване на оценка на въздействие?
 • Знаете ли, че ако използвате електронни дневници, приложения, които позволяват водене на бележки, записването на лична информация за поведение и др.  е възможно да е налице спрямо вас изискване от извършване на оценка на въздействие?
 • Знаете ли дали и за какви бисквитки се изисква съгласие и коя е приложимата нормативна база?

 

Запишете се, за да разберете как практически да намерите решение по тези въпроси, както и за да научите кои са най-последните практики и тенденции в сферата на защита на личните данни.

 

По време на семинара ще се разгледат:

 • Европейската практика;
 • Националната практика;
 • препоръчаните методологии от Работната група по чл. 29.

 


Цена и заявка за участие: 
 

Специална цена при ранно записване до 15 ноември 2019:  320.00лв. без ДДС

Редовна цена: 360.00лв. без ДДС

Членове на Експертната общност на АЗЛД заплащат 50% от цената. Повече информация за членство ще намерите тук.

 

Заявете своето участие като попълните приложената регистрационна форма.

 


Организаторите си запазват правото да отменят семинара при записан брой участници по малък от 20.
 

 

 

ЛЕКТОРИ

 

Цанко Цолов

Дългогодишен член на КЗЛД, началник на отдел „Регистър и архив” на Комисията. В  качеството му на представител на българския надзорен орган по защита на личните данни, Цанко Цолов е член на Съвместния надзорен орган на Европол, Съвместния надзорен орган за Шенген, както и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак).

 

 
   

 

Адв. Деница Люнчева

Почетен председател на АЗЛД. Член на САК. Правен консултант по защита на личните данни с дългогодишен опит в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР.

 

Юлия Пригонча

Председател на УС на АЗЛД. Юрист, сертифициран мениджър по въвеждане и управление на програми за защита на личните данни (CIPM сертификат от IAPP). Действащо ДЛЗД, експерт по защита на личните данни.

 

 

ПРОГРАМА

08:30 – 9:00

Регистрация

09:00 - 10:00

Оценки на въздействие. Методологии и тенденции.

10:00 - 11:00

Модел на оценка на въздействие (посочване на практически стъпки с цел участниците да придобият представа за реалното извършване на оценката на въздействие, какво представлява тя като стъпки и как изглежда като краен документ)

11:00 - 11:15

Кафе пауза

11:15 – 12:15

Взаимодействие с КЗЛД и процедури съгласно правилника на Комисията (консултации, искания на становища, рапортуване при инцидент, отговор на постъпили искания на комисията, ролята на ДЛЗД при започнати процедури срещу администратор)

12:15 - 13:00

Обедна почивка

13:00 - 14:00

Анализ и практическо прилагане на становища на КЗЛД след влизането в действие на Регламент (ЕС) 2016/679, становища на Европейския борд за защита на личните данни

14:00 - 15:15 

Практика на надзорните органи в България и в Европа след влизането в действие на Регламента (защо, за какво надзорните органи налагат мерки или санкции).

Ще бъдат разгледани над 30 най-важни решения, които обхващат широк кръг администратори и обработващи.

15:15 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:30

Съдът на ЕС и най-важните му решения по преюдициални запитвания, свързани със защитата на личните данни (за Фейсбук, Гугъл)

16:30 – 17:15

„Бисквитки“, GDPR и E-PrivacyDirective

Време за дискусия на практически казуси

 

Информация
Програма
Регистрация