Начало
Мероприятия:

Тема: Длъжностно лице по защита на данните в действие

Дата: 18-09-2019

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията за защита на личните данни

организират практически семинар на тема:

„Длъжностно лице по защита на данните в действие“

 

 

КОГА И КЪДЕ?

Дата на провеждане: 18.09.2019 г.

Часове на провеждане: от 09:00 до 12:00 ч.

Място на провеждане: БТПП, зала Б, София, ул. Искър 9

 

Семинарът е подходящ за Длъжностните  лица по защита на данните

 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

Длъжностите лица по защита на данните имат ключова роля във въвеждането и прилагането на подходящи мерки от компаниите/организациите за защита на данните. Те са един от най-ценните съветници на своите работодатели/възложители и техните служители по въпросите на обработването и  сигурността на личните данни. По време на семинара ще бъдат разгледани следните важни аспекти на Регламента:

  • Оценки на въздействие – методологии и практически съвети.
  • Непрекъснато съответствие – как да го осигурим? Практически съвети за подобряване разбирането и ангажираността на другите служители.
  • Рапортуване и отчитане към висшето ръководство – как да постигнем максималното?

 

Лектори: Юлия Пригонча; адв. Деница Люнчева

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРИТЕ:

- Юлия Пригонча: юрисконсулт, сертифициран експерт по защита на личните данни CIPM от Международната Асоциация на професионалистите в сферата на защита на лични данни (IAPP), председател на УС на АЗЛД;

- адв. Деница Люнчева: адвокат, експерт в областта на защитата на личните данни, почетен председател на АЗЛД.

 

 

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ:

Стандартна цена – 150.00 лв. с  ДДС за участник

При регистрация и заплащане до 31.08.2019 г.цената е 132.00 лв. с ДДС за участник

За фирми и организации, членове на БТПП – 5 % отстъпка от цената

Цената включва: кафе-пауза, удостоверение за участието.

 

За участие, моля, попълнете представената регистрационна форма.

Заинтересованите могат да заявят своето участие като изпратят попълнена регистрационната форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg или fairs13@bcci.bg до 12.08.2019г..  В таксата са включени материали за курса и кафе-паузи . Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF. 


За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg

 

Oрганизаторът си запазва правото при недостатъчно записани участници да отмени семинара.

 

 

 

Информация
Програма
Регистрация