Начало
Мероприятия:

Тема: Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци

Дата: 29-10-2019

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО

Анотация:

Обучителен семанар: „Работа на чужденци в РБългария”

Дата: 29 октомври 2019г., 9.00 – 17.00часа

Място: БТПП, зала Б, София, ул. Искър 9

 

След серия изключително успешни обучителни семинари през 2018 г. екипът от утвърдени професионалисти - адв. Анелия Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев се събира отново, за да ви направи съпричастни към първия по рода си еднодневен обучителен семинар по актуалната тема:

“Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци”

Обучението цели разглеждане на материята от трите съществени гледни точки (труд, осигуровки и данъци), осигурявайки комплексен подход с фокус върху взаимосвързаните дискусионни аспекти. Поради това, всеки лектор присъства през цялото времетраене на семинара, за да се включва своевременно при възникнали въпроси в неговата област.

ПРОГРАМА

“Трудови аспекти, свързани с работа на чужди граждани в България – общи положения, специфични случаи, казуси”

 “Приложимо осигурително законодателство и осигурителни вноски при работа на чужди граждани в България – общи положения, специфични случаи, казуси”

“Данъчни аспекти, свързани с работа на чужди граждани в България – общи положения, специфични случаи, казуси”

 

I. Трудови аспекти

Първата част от обучението ще разгледа:

1. Европейска и национална правна рамка на трудовата заетост на чужденците в България

2. Двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция

3. Приложимо трудово законодателство – особености

4. Видове режим на пребиваване на чужденци в България и значението му за трудовата им заетост 

5. Трудова заетост на чужденци – видове режим на достъпа до пазара на труда:

  1. Разрешителен режим
  2. Регистрационен режим
  3. Деклариране на заетост.

 

II. Осигурителни вноски

Втората част от обучението ще покрие материята от гледна точка на:

1. Определяне и удостоверяване на приложимо осигурително законодателство за чужди граждани в България по регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки

2. Определяне и удостоверяване на приложимо осигурително законодателство за чужди граждани в България по двустранните споразумения на България в сферата на социалната сигурност

3. Приложимо осигурително законодателство за чужди граждани в България в ситуации, които не са обхванати от регламентите на ЕС или споразумения, по които България е страна

 

III. Данъчни аспекти

В третата част от обучението ще се обсъди:

1. Работа на чужденци по трудово правоотношение в България от гледна точка на ЗДДФЛ и мрежата на СИДДО

2. Работа на чужденци по договор за управление и контрол в България от гледна точка на ЗДДФЛ и мрежата на СИДДО

3. Данъчни рискове при работа на чужденци в България по граждански договор

Лекторите:

Анелия Татарова е данъчен адвокат с 2 години опит като счетоводител и 13 години опит в областта на данъчното право. От 2012 г. редовно провежда данъчни и осигурителни практически обучения както на одитори към различните регионални организации на ИДЕС, така и на финансисти и счетоводители из цяла България. Темите, които представя, покриват актуални казуси, наболели практически въпроси, анализ на практика на ВАС и Съда на ЕС в сферата на ДДС, данък при източника, СИДДО.

Димитър Бойчев е експерт, автор и лектор в областта на задължителните вноски и координацията на системите за социална сигурност. Има над 15- годишен професионален опит в държавната администрация (НОИ и НАП), последните 10 години от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност: изготвяне на указания, становища, наръчници, процедури и обучаване на служителите. Понастоящем е консултант на свободна практика, собственик и управител на “Бойчев консултинг” ЕООД.

Енчо Динев е съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева”. Основната му сфера на дейност е трудово право. Има дългогодишен опит в консултирането на  компании относно спецификите на трудовото право от създаването на дружество до неговото прекратяване, предприети реорганизации, бонус схеми, наем на служители и статут на служители при смяна на собствеността на работодателя, извънсъдебни и съдебни преговори за споразумения по трудови спорове, преговори с висши мениджъри и синдикални организации.

 

Таксата за участие е 306.00лв. вкл.ДДС. За  преки членове на БТПП или при участие на повече от един човек от фирма – 10% отстъпка. При заплащане на таксата за участие до 8 октомври т.г. се ползва отстъпка от 10%.

За участие, моля, попълнете представената регистрационна форма.

 

Информация
Програма
Регистрация