Начало
Мероприятия:

Тема: МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ ЗА ДДС ЦЕЛИ

Дата: 28-11-2019

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО

Анотация:

Представяме ви първото по рода си практическо обучение за България:

„МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ ЗА ДДС ЦЕЛИ”

С оглед развитието на данъчните практики в България и в световен мащаб Ви представяме първото по рода си практическо обучение за България – място на стопанска дейност (МСД) и постоянен обект за ДДС цели. Целта на обучението е да разясни две от най-спорните и създаващи трудности за бизнеса понятия в данъчното право чрез практически примери и казуси.

 

Дата: 28 ноември т.г., 9.00-17.00часа

Място на провеждане: БТПП, зала Б, София, ул.Искър 9

Лектори: адв. Анелия Татарова и адв. Теодосия Кирилова.

 

 1. МСД – понятие и същност

Първата тема от обучението ще разгледа понятието за МСД. Ще бъдат анализирани и коментирани дефиницииите на МСД по националното право и СИДДО. Съотношение между двете дефиниции.

 1. Наличие или липса на МСД съгласно СИДДО. Видове МСД

Вторият панел ще разгледа чл. 5 от Модела на СИДДО на ОИСР, дефиниращ МСД и използван от България при сключване на СИДДО. Ще разискаме съотношението между отделните алинеи на чл. 5. Ще обсъдим конкретни примери от практиката на ВАС и най-често срещаните проблеми.

 1. Обща дефиниция за МСД чл. 5, ал. 1

 

 1. Елементи за наличие на МСД анализ и съотношение между отделните елементи
 2. Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
 3. Казуси

 

 1. Примери за МСД – чл. 5, ал. 2

 

 1. Анализ на примерите за МСД и съотношение на ал. 2 с общата дефиниция
 2. Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
 3. Казуси

 

 1. Строителни и монтажни обекти (проектно МСД) – чл. 5, ал. 3

 

 1. Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи
 2. Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
 3. Казуси

 

 1. Подготвителни и спомагателни дейности – чл. 5, ал. 4

 

 1. Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи
 2. Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
 3. Казуси

 

 1. Зависими и независими представители (агентско МСД) – чл. 5, ал. 5 и 6

 

 1. Анализ и отлики между зависимите и независимите представители. Съотношение с предходните алинеи
 2. Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
 3. Решаване на казуси

 

 1. Дъщерни дружества – чл. 5, ал. 7

 

 1. Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи
 2. Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
 3. Решаване на казуси

 

 1. Анализ на дефиницията на МСД на всички СИДДО на България

Третата тема ще предостави обобщение и анализ на дефиницията на МСД във всички СИДДО, сключени от България, както и най-често срещаните разлики с Модела на ОИСР.

 1. Постоянен обект за ДДС цели

В четвъртия панел ще бъде разгледана концепцията за постоянен обект в областта на ДДС в европейските и българските законодателство и практика. Акцентът ще бъде практическото значение на понятието. Всяка от изследваните теми ще бъде разгледана през перспективата на казуси, решавани от СЕС и ВАС, както и становища на данъчната администрация.

 1. Концепцията за постоянен обект и нейното значение в областта на ДДС

 

а. Създаване и законодателната рамка

b. Определение в европейското и българското ДДС законодателство

с. Развитие и анализ на европейската съдебната практика

 

 1. Концепцията за постоянен обект след Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011

 

а. Легалната дефиниция – анализ и значение

b. „Активен“ и „пасивен“ постоянен обект – взаимодействие и значение

с. Анализ на данъчната и съдебната практика

 

 1. Аспекти на взаимоотношенията между данъчно задължено лице и негов постоянен обект

 

а. Критериите за постоянен обект

b. ДДС третиране на реципрочни доставки на стоки и услуги

с. Анализ на данъчна и съдебна практика

 

 1. Право на данъчен кредит на данъчно задължено лице и негов постоянен обект

 

а. Ред за упражняване на право на данъчен кредит – критерии и значение

b. Пълен или частичен данъчен кредит – изчисляване на пропорция

с. Анализ на данъчна и съдебна практика

 

 1. Постоянен обект в условията на дигиталната икономика – новости и предизвикателства

 

 1. Общ панел за МСД и постоянен обект

 

 

Информация за лекторите:

Адв. Анелия Татарова

С Анелия Татарова, БТПП в последните години има успешно сътрудничество в областта на обученията. От проведените анкети след обученията, участниците дават отлична оценка за начина на представяне на темата и практическата насоченост на обсъжданите въпроси.

Анелия Татарова е данъчен адвокат с 2 години опит като счетоводител и 12 години опит в областта на данъчното право. От 2012г. Анелия Татарова редовно провежда данъчни и осигурителни практически обучения както на одитори към различните регионални организации на ИДЕС, така и на счетоводители из цяла България. Темите, които представя, покриват актуални казуси, наболели практически въпроси, анализ на практика на ВАС и Съда на ЕС в сферата на ДДС, данък при източника, СИДДО.

 

Адв. Теодосия Кирилова

Теодосия Кирилова е данъчен адвокат, с опит в работата по разнообразни данъчни казуси за български и международни клиенти. Нейна специализация е косвеното данъчно облагане, предимно ДДС. Преди да стартира своя данъчна практика, адв.Кирилова  е част от данъчния отдел на ПрайсуотърхаусКупърс в София, където работи по множество местни и чуждестранни  данъчни проекти. Началото на професионалния й път започва в данъчно-правния отдел на Делойт в България, където се занимава с облагане на доходите на физически лица.

 Понастоящем, основните професионалните й  интереси са обслужването на бизнеси, включително и стартиращи предприятия, които оперират на електронни пазари и платформи, заети в търговията с електронни стоки и услуги. 

 

Таксата за участие е 288.00лв. вкл.ДДС. За  преки членове на БТПП или при участие на повече от един човек от фирма – 10% отстъпка. При заплащане на таксата за участие до 18 ноември т.г. се ползва отстъпка от 10%. 

За участие, моля, попълнете представената регистрационна форма.

 

 

Информация
Програма
Регистрация