Начало
Мероприятия:

Тема: Семинар Митническият съюз между ЕС и Турция - възможности и предизвикателства

Дата: 26-06-2019

Организатор: БТПП, ЕВРОПАЛАТИ

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Асоциацията на европейските търговски палати /ЕВРОПАЛАТИ/ организира семинар на тема: „Митническият съюз между ЕС и Турция - възможности и предизвикателства за българските фирми“, който ще се проведе на 26 юни 2019 г. от 9.45 ч. в палатата на ул. Искър 9, София 1058. Събитието е част от проект Бизнес диалог Турция – ЕС /TEBD/, чиято основна цел е засилване на взаимодействието между турски търговско-промишлени палати и партньорите им в ЕС, като се насърчава сътрудничеството между европейски и турски представители на бизнеса и създаване на нови възможности за интеграция.

Повишаване на информираността на бизнеса относно Митническия съюз между ЕС и Турция, както и обсъждане на предложения за модернизирането му е част от дейностите по горепосочения проект. В сила от 1995 г., Митническият съюз с Турция регламентира търговията с индустриални и обработени селскостопански продукти. Стоките, които са с произход в границите на Митническия съюз могат да циркулират на негова територия при условие, че са придружени със специален сертификат.

Турция, като съседна на България страна и голяма икономика, е един от основните партньори във външната търговия, като по информация от Министерството на икономиката двустранният стокообмен възлиза на 4 174,3 хил. евро. Износът е 2162.2 хил. евро, а вносът 2012.1 хил. евро.

Сред водещите стоки в износа за Турция през 2018 г. са: нефтени масла, рафинирана мед и медни сплави, метални тръби, жици, кабели, олово, цинк, други метали и др.

Водещи във вноса от Турция през изминалата година са: пътнически автомобили и други автомобилни транспортни средства, жици, кабели, метални елементи, медни руди, електрическа енергия, плодове, платове и др.

БТПП отправя покана към заинтересованите лица за участие в семинара, Предварителна програма ще намерите в приложение. Работни езици на събитието – английски и български с осигурен превод.

Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация.

 

 

Информация
Програма
Регистрация