Начало
Мероприятия:

Тема: Частично поети разходи! Възможност за МСП и клъстери за участие в бизнес мисия в сектор "Нанотехнологии" в Токио, Япония

Дата: 29-01-2019

Организатор: ЕЕN към БТПП

Анотация:

Enterprise Europe Network Япония кани европейски клъстери и МСП да кандидатстват за участие в бизнес мисия, която ще се проведе в Токио през февруари 2019. Бизнес мисията се организира в рамките на „Нано Тех 2019“ - Международно изложение и конференция, посветени на нанотехнологиите.  Включването в мисията дава право и за безплатен достъп до изложението.

По време на събитието ще имате възможност:

-да представите фирмата си по време на Международното изложение и конференция, посветени на нанотехнологиите

-да получите информация относно пазара на нанотехнологии, секторен анализ и свързани бизнес политики;

- да установите контакти с политици, изследователски центрове, потенциални бизнес или технологични партньори

-да създадете нови бизнес възможности, участвайки в двустранни бизнес срещи  

- да откриете възможности за излизане на нов пазар

Профил на участниците: Мениджъри в МСП от ЕС или клъстери, работещи в областите, обхванати от „Нано тех 2019“.  Клъстерите трябва да бъдат регистрирани в European Cluster Cooperation Platform (http://www.clustercollaboration.eu). Важно условие е, че участниците трябва да платят депозит от 1000 евро, който ще бъде възстановен 8 седмици след мисията.

Изчерпателна информация ще намерите на следния адрес: http://www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission

Разходи, покрити от EU-Japan Center:

  • Разходи за участие в изложението
  • Разходи за наем и отпечатване на материали за по-добра визуализация на фирмите

Въз основа на промоционалните материали на фирмата EU-Japan Center ще подготви постери на японски , които ще бъдат поставени на щанда на европейската делегация

  • Превод по време на двустранните срещи и симултанен превод по време на индивидуалните презентации на изложението

Разходи, покрити от участниците: Пътни разходи до/от Япония, трансфери от/до летището, настаняване и други разходи, непокрити  от EU-Japan Center

Крайна дата за кандидатстване: 4 октомври 2018г.

Дати на провеждане: 29 януари - 1 февруари 2019г.

Пълна информация за събитието можете да намерите на следния адрес:

http://www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission

Информация
Програма
Регистрация