Начало
Мероприятия:

Тема: ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ ПО ВРЕМЕ НА MATCH4INDUSTRY BUSINESS MATCHMAKING EVENT, ТУРЦИЯ

Дата: 31-10-2018

Организатор: Enterprise Europe Network към БТПП

Анотация:
Enterрrise Euroрe Network към Българска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани на двустранни бизнес срещи, които ще се проведат на 31.10.2018 и 01.11.2018г. в гр. Измит, Коджеали, Турция по време на изложението Sаntek.
 
Събитието е отворено за представители на фирми, осъществяващи дейност в следните бизнес сектори и със следните продукти:  
 
Автомобилен сектор
Химическа индустрия
Строителство и строителни материали
Електроника 
Енергия
Околна среда
Информационни и комуникационни технологии
Металообработваща промишленост
Машини
Пластмасови изделия и каучук
Автомобилни гуми
 
Включени услуги:
Вътрешен трансфер до мястото на провеждане на срещите
Превод от английски на турски и обратно
Обяд, напитки и вечеря 
Може да се кандидатства за поемане на разходите за настаняване на един представител от всяка участваща компания, въз основа на подадено заявление до Турския търговски аташе в страната. Разходите ще се поемат от Турското министерство на икономиката, а настаняването ще включва 3 нощувки в 5-звезден хотел.
 
Enterрrise Euroрe Network към БТПП може да Ви окаже пълно съдействие относно цялостната организация, регистрацията и посещение на събитието!
В процеса на регистрация, моля, посочете Suррort Office: BG-BCCI

 
Важни дати:
26 октомври 2018: Краен срок за регистрация
31 октомври 2018: Провеждане на двустранни бизнес срещи
01 ноември 2018: Провеждане на двустранни бизнес срещи
Повече информация за събитието, както и онлайн регистрация може да направите от следния линк: htt÷s://׿tch4industry.b2׿tch.io/ 
 
 
При необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете се с нас на посочените координати за връзка:
Европейски иновационен и информационен център
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2/ 8117 525 / 515/ 505/ 417
Е-маil: een@bcci.bg  
httр://www.bcci.bg 
Информация
Програма
Регистрация