Начало
Мероприятия:

Тема: Практическо обучение " Условия и стъпки за правилно приложение на СИДДО. Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещ

Дата: 31-01-2019

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване

Анотация:

                  През 2019г. очакваме България да уточни окончателно разпоредбите от Многостранната конвенция за промяна на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане. За да улесним бизнеса в процеса на тази промяна, както и в подготовката на дългоочакваното обучение за място на стопанаска дейност,  Българска търговско-промишлена палата подготвя практическо обучение на тема:" УСЛОВИЯ И СТЪПКИ ЗА ПРАВИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИДДО. КАК ДА ЧЕТЕМ СИДДО - РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КОНКРЕТНИ ТЕКСТОВЕ ЗА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ВИДОВЕ ДОХОДИ. ТРЕТИРАНЕ НА "ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА. ТРЕТИРАНЕ НА "АВТОРСКИ И ЛИЦЕНЗИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДАНЪКА ПРИ ИЗТОЧНИКА."

Обучението ще се проведен на 31 януари 2019 г, от 9:00 до 17:30 ч, в градата на БТПП, ул. Искър 9

Лектор на курса е адв. Анелия Татарова, която е с дългогодишен опит в областта на данъчното право, придобити в данъчния отдел на PricewaterhouseCoopers и като ръководител на данъчната практика на едни от най-големите кантори в София. Работила е и в ДДС отдела на Baker & McKenzie, Амстердам

Семинарът ще обхване подробно следните теми: 

       I.          „Прилагане на СИДДО” - Първата тема от обучението ще разгледа условията и стъпките за правилно прилагане на СИДДО, което и до ден днешен предизвиква едни от най-големите трудности за бизнеса.
·         двойно данъчно облагане – основна предпоставка за прилагане на СИДДО
·         правна сила на СИДДО и обща информация за мрежата от СИДДО, сключени от България
·         кога се стига до прилагане на СИДДО
·         абсолютно задължителните условия за прилагане на СИДДО
·         как се чете СИДДО – точните стъпки като ключът към правилното й прилагане.
 

    II.          Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи - Втората тема ще разясни как се четат конкретни текстове от СИДДО, вкл. как следва да се разбират термините „едната държава“, „другата държава“, „може да обложи“, „само тази държава“, в контекста на най-често срещаните видове доходи от едни от най-често прилаганите СИДДО на България:
·         лихви – СИДДО с Германия и Италия
·         авторски и лицензионни възнаграждения – СИДДО с Австрия и Хърватска
·         доход от трудови правоотношения – СИДДО с Франция
·         доходи от недвижими имоти – СИДДО с Обединеното кралство.

 III.           Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника - Третата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на различните групи услуги, попадащи под дефиницията на „технически услуги“ в ЗКПО. Всяка група ще бъде разгледана в констекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разискани конкретни примери от практиката на ВАС и НАП.

3.1.      Третиране на технически услуги в тесния смисъл: 
a.    практиката на НАП
b.   практиката на съдилищата
c.    третиране на технически услуги съгласно СИДДО

3.2.      Третиране на консултантски услуги:
a.    практиката на НАП
b.   практиката на съдилищата
c.    третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО

3.3.      Третиране на маркетингови проучвания
a.    практиката на НАП и съдилищата
b.   третиране съгласно СИДДО

  IV.           Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данък при източника  - Четвъртата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на услуги, попадащи под дефиницията на „авторски и лицензионни възнаграждения“ в ЗКПО. Темата ще бъде разгледана в констекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разискани конкретни примери от практиката на ВАС и НАП.

1.      Третиране на авторските и сродни права:
a.    практиката на НАП
b.   практиката на ВАС
c.    третиране съгласно СИДДО 

2.      Третиране на ноу-хау:
a.    практиката на НАП
b.   практиката на ВАС
c.    третиране съгласно СИДДО 

3.      Третиране на ползването на оборудване
a.    практиката на НАП
b.   практика на ВАС
c.    третиране съгласно СИДДО

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 28 януари 2019 г. като изпратят попълнена регистрационната форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg или fairs13@bcci.bg. Таксата за участие е 180.00 лв. /без ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и обяд. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF. 
Всеки втори участник от една фирма ползва 10% отстъпка от цената.


За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл 
bcci.centre@bcci.bg; m.damyanova@bcci.bg

 

Информация
Програма
Регистрация