Начало
Мероприятия:

Тема: GDPR - Един различен Практически семинар

Дата: 14-05-2018

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата - Център за фирмено обслужване и Асоциация за защита на личните данни организират Практически семинар относно аспектите на GDPR. 

На 22 май от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на БТПП /София, ул. Искър 9, ет. 1, зала Б/ ще се проведе: 

„GDPR - Един различен практически семинар“ 

Основни теми:

ü    Как да определите конкретните изисквания на регламента спрямо Вашата компания? 

ü   Кои са областите които трябва да бъдат обхванати във Вашия гап анализ?

ü   Какви са необходимите документи по Регламент (ЕС) 2016/679 ( GDPR)?

ü   Кои са основните технически средства за защита на данните?

 


По време на семинара:

1. Ще Ви демонстрираме как да направите Гап анализ. Ще направим примерен Гап анализ на компания с параметри (дейности), които уточним заедно с групата в началото на семинара.  

2. Ще направим примерен план за действие на избраната компания.

     3.Ще получите практически насоки по създаването на необходимата документация по                       Регламента.
Семинарът е подходящ за компании, които са решили да се справят с въвеждането на изискванията на Регламента чрез собствени ресурси и експерти!

 

Препоръчваме участието в семинара на служителите, на които им е възложено внедряването на изискванията на закона в дейността на компанията (бъдещия служител по защита на личните данни, юрисконсулт, специалист информационни технологии, специалист човешки ресурси, собственици на малки компании и други).

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 18 май 2018 г. като изпратят попълнена регистрационна форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg; m.damyanova@bcci.bg  Таксата за участие е 320.00 лв. без  ДДС. Членовете на БТПП ползват 10% отстъпка.

Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF. 

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg; m.damyanova@bcci.bg

Дата: 22.05.2018 г.
Целодневен работен семинар
От 9.00 – 17.00
Такса: 320 лв. без ДДС
10 % отстъпка за член на Палатата

Програма на семинара:

 

  8:45 –   9:00 ч.

 

Регистрация

 

12:30 – 13:30 ч.

 

Обедна почивка

 

  9:00 – 10:30 ч.

 

Работна сесия

 

13:30 – 15:15 ч.Работна сесия

 

10:30 – 10:45 ч.

 

Кафе-пауза15:15 – 15:30 ч.


Кафе-пауза

 

10:45 – 12:30 ч.

 

Работна сесия15:30 – 17:00 ч.


Работна сесия
       


Лектори:

Деница Люнчева – председател на Асоциация за защита на личните данни, адвокат, с богат практически опит в сферата на защита на личните данни, дългогодишен опит като главен юрисконсулт в държавната администрация
Юлия Пригонча – заместник-председател на Асоциация по защита на личните данни, мениджър по фирмено изработване и внедряване на програма за защита на личните данни, сертифицирана от Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP, CIPM сертификат).
Лилия Георгиева експерт по информационна сигурност.  С богат практически опит в международна одиторска компания от “големите 4“, международни технически компании и финансови институции. Притежава редица сертификати в областта на информационната сигурност от авторитетни международни организации, от които: CISA (сертифициран ИТ одитор), ISMAS (ISO 27001, разширено управление на информационната сигурност по стандарта ISO27001), CISM (сертифициран мениджър по сигурността на информацията), CRISC (сертифициран експерт по управление на риска и информационните системи).

Информация
Програма
Регистрация