Начало
Мероприятия:

Тема: Европейски морски ден 2018

Дата: 01-06-2018

Организатор:

Анотация:
 Европейският морски ден се провежда ежегодно в цяла Европа, за да се повиши видимостта на морските бизнес сектори и да се промотира интегриран подход към разрешаването на морските въпроси. По време на Европейският морски ден, Enterprise Europe Network-Ямбол организира  двустранни бизнес срещи.

Тази година Европейският Морски Ден ще се проведе в Бургас, България в периода 31 май -1 юни 2018 г. Събитието официално е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. То ще бъде най-голямото годишно събитие на Европейската морска общност за 2018, организирано в партньорство с Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" на Европейската комисия, Министерство на транспорта в България и Община Бургас. Основното събитие е конференцията "Европейски морски ден", която се организира всяка година в различен Европейски регион с различна тема. Участниците в събитието са от пристанищната и корабоплавателната индустрия, клъстерите, екологичните сдружения, синдикати, научни и изследователски институции, образование, местни, регионални, национални и европейските власти.

За повече информация тук: https://burgasmaritimefestival.com/ 

Конференцията по време на Европейския морски ден, включва пленарни и тематични сесии (с участието на представители на най- високо равнище и ключови експерти), както и семинари, които се организират от заинтересовани страни. Съпътстващи мероприятия/ дейности, както и индикативни теми за семинарите можете да намерите в прикачените файлове.

Двустранни бизнес срещи

Enterprise Europe Network-Ямбол (Ямболска търговско-промишлена палата) организира B2B срещи за търсене на партньори за сътрудничество. Това е ефективен и лесен начин за намиране на потенциални партньори. Предвижда се срещите да бъдат организирани между 10.00 и 13.00 часа на 31.05.2018 г./ четвъртък/ в зала на Бургаския свободен университет. Това събитие е насочено към иновативни компании, университети, изследователи, публични органи и други организации, заинтересовани от споделянето на нови идеи за проекти и намирането на партньори за сътрудничество в сферите на безопасност и сигурност, хора и умения, иновации и растеж и устойчивост и управление.

Основни теми на B2B срещите са морски индустрии, морска политика и Blue Growth/ Развитие на икономиката в областта на морския сектор/. Повече информация и покана за събитието  можете да намерите в прикачените файлове. Ако сте заинтересовани да намерите потенциални партньори, моля, регистрирайте се в платформата на събитието: https://european-maritime-day-2018.b2match.io/  

 

Покана за участие в B2B срещите и повече информация за Европейски морски ден можете да намерите в прикачените файлове. 

Информация
Програма
Регистрация